Förbättringsarbete

Det finns olika typer av kunskap i vården. Det finns en professionell kunskap om olika sjukdomstillstånd och hur de behandlas. Den kunskapen får man under sin utbildning och den behöver sedan hållas uppdaterad via fortbildning och kännedom om nya riktlinjer.

En annan typ av kunskap är förbättringskunskap som bland annat är kunskap om hur system fungerar och kan påverkas. Förbättringskunskap inkluderar även kunskap om de mjuka värdena, hur man tar reda på patienternas behov och hur man engagerar medarbetare i ett förbättringsarbete. Förbättringskunskap ingår idag högst sparsamt i hälso- och sjukvårdsutbildningar.

En tredje kunskap är patienters och närståendes kunskap. Patienter och närstående har unika kompetenser och erfarenheter av vården som är värdefulla att ta vara på i förbättringsarbete. Det handlar om att involvera patienter eller närstående för att få en ökad förståelse för vad som är viktigt för dem och fånga deras tankar, känslor och behov när man utvecklar och förbättrar vården.

När dessa tre typer av kunskap kombineras kan man på ett effektivare sätt öka värdet i vården.

QRC Coachingakademi

QRC Coachingakademi ger stöd åt verksamheter i att bygga en struktur för kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete. Det görs bland annat genom kursen Förbättringsarbete i hälso- och sjukvård på 15 högskolepoäng som ges varje år.  Vi erbjuder också skräddarsydda utbildningar för verksamheter som önskar göra förbättringsarbeten inom deras specifika område.

Om förbättringsarbete på QRC Coachingakademis webbplats