Förbättringsarbete

QRC ger stöd åt vårdens verksamheter i att bygga en struktur för kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete.

Det gör vi genom att årligen anordna en kurs i förbättringsarbete på 15 högskolepoäng. Vi erbjuder också skräddarsydda utbildningar för  vårdverksamheter som önskar göra förbättringsarbeten inom sitt specifika vårdområde.

Målet för vårt uppdrag är att vårdverksamheter ska:
– uppnå förbättringar i vården och för patienterna,
– utveckla ett hållbart sätt för hur man arbetar med uppföljning av vårdens resultat samt
– arbeta på ett strukturerat sätt med förbättringsarbete utifrån registerdata.

Läs mer om vårt förbättringsarbete som drivs inom ramen för QRC Coachingakademi här.

Här berättar Jenny Björk, certifierad coach i förbättringsarbete och projektledare vid QRC Coachingakademi mer om förbättringsarbete i vården och om vår kurs förbättringsarbete med kvalitetsregister.
(Film, 3 min, klicka på bilden.)

Jenny_Bjork_film_forbattringsarbete