07Oktober

Workshop om framtidens IT-lösningar

Den 7–8 oktober arrangerar vi en workshop för våra anslutna register och deras registerplattformar. Workshopen  kommer att utgå från de kommande utredningarna gällande CPUA-konsolidering, IT-kostnader för registerplattformar, registerplattformarnas föreslagna basutbud och det nya samverkansavtalet med industrin. Dessa utredningar kommer att ge oss en bra grund för dialog tillsammans när vi ska titta på IT- utveckling framåt och hur vi ska kunna lära oss av varandra.

Workshopens första dag ägnas åt att titta på förmågor och behov. Den andra dagen ägnas åt konkreta leveranser och arbete framåt.

Målgrupp
Från kvalitetsregister: registerhållare, registerkoordinatorer och statistiker
Från IT-plattformar: chefer, projektledare, programmerare, tekniker, lösningsarkitekter, etc.

Utförligt program kommer att skickas ut i mitten av augusti.

Datum

Den 7–8 oktober 2019


Kontakt

Åke Holmberg,
E-post: ake.holmberg@sll.se