Webbinarium: att forska på kvalitetsregister

De nationella kvalitetsregistren utgör ett unikt underlag för forskning och kvalitetsutveckling. Registren innehåller individuppgifter om bakgrundsfaktorer, diagnostik, behandling och utfall. Men vad får uppgifternas användas för, hur regleras utlämnandet och vilket ansvar har mottagaren?

Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, bjuder in till ett webbinarium om rättslig reglering och arbetsgång vid användning av uppgifter i nationella kvalitetsregister för forskning.

Målgrupp

Forskare som använder kvalitetsregisteruppgifter och medarbetare vid kvalitetsregister och registercentrumorganisationen.

Innehåll

 • Rättslig reglering av kvalitetsregister och personuppgiftsansvar
 • Rättslig reglering av behandling av personuppgifter för forskning
 • Allmänna handlingar, sekretess för kvalitetsregister, utlämnande för forskning
 • Saklighet och opartiskhet vid prövning och överenskommelsen med industrin
 • Ansökan om utlämnande av data, mottagarens ansvar för data, vilka data lämnas ut och hur
 • Registerservice vid Socialstyrelsen
 • Internationell forskning
 • Författarskap och publicering

Medverkande

 • Manólis Nymark, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister
 • Petra Hasselqvist, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister
 • Anna Trinks, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister
 • John Kling, Socialstyrelsen
 • Anna Gref, Socialstyrelsen

Datum och tid

Webbinariet erbjuds vid två tillfällen: den 15 oktober och den 3 december, klockan 10.00–15.15.


Anmälan

Länk till anmälan


Kontakt

manolis.nymark@skr.se

ulrika.forsberg@skr.se