Vilken roll har patientrapporterade utfallsmått (PROM) i uppföljning av hälso- och sjukvård?

QRC Stockholm bjuder in till ett seminarium om hur patientrapporterade utfallsmått (PROM), som till exempel EQ-5D, kan användas för att förbättra hälso- och sjukvård. Syftet med seminariet är att öka våra kunskaper om hur PROM kan användas i förbättringsarbete och uppföljning av vård.

Huvudtalare på seminariet är Nancy Devlin och David Parkin som tillsammans skrivit boken ”Using Patient Reported Outcomes to Improve Health Care”. De arbetar även med bok med titeln ”Guidance on methods for analysing data from EQ-5D instruments” tillsammans med Bas Janssen från EuroQol, som också medverkar vid seminariet. Presentationerna kommer att hållas på engelska.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till personer som arbetar med, eller är intresserade av, användning av PROM för uppföljning av vård inom Stockholms läns landsting, men också till personer som arbetar med PROM i nationella kvalitetsregister, eller som arbetar med PROM som ett verktyg för uppföljning av vård på nationell nivå.

Medverkande

Nancy Devlin, Director of Research, PhD, Office of Health Economics, London and honorary professor, School of Health and Related Research, University of Sheffield, Sheffield
David Parkin, PhD, Senior Visiting Fellow, Office of Health Economics, Honorary Visiting Professor, City, University of London
Bas Janssen, PhD, Primary investigator of the Swedish PROMs research program, Co-chair Large Scale Applications working group of the EuroQol Group


Tid och plats

Tisdagen den 27 november 2018
Kl 9.00–11.30

Samuelssonsalen, Karolinska Institutet
Tomtebodavägen 6, Solna
Stockholm


Anmälan

Länk till anmälan

Anmäl dig senast den 22 november.


Kontakt

Emelie Heintz

QRC Stockholm