10December

Snabbkurs i förbättringsarbete

Husläkarmottagningar i Region Stockholm får målrelaterad ersättning och erbjuds stöd för att genomföra medicinska förbättringsarbeten under 2020. Stödet består av en rad aktiviteter, varav en är denna snabbkurs.

Snabbkursen ges under en halvdag och innehåller både information om hur stödet fortsatt kommer att se ut under året och grunderna i förbättringsarbete. Kursen rekommenderas för chefer och nyckelpersoner i primärvården, särskilt chefer som har medarbetare från sin verksamhet som deltar i femdagarskursen i förbättringsarbete. Kursen rekommenderas också för medarbetare i primärvården som är intresserade av femdagarskursen men inte har möjlighet att gå den.

Mer information

Läs mer om primärvårdssatsningen: Stöd till förbättringsarbete i primärvården

Mall för redovisning av kvalitetsarbete och instruktioner på Vårdgivarguiden
(finns under rubriken Ansökan om målrelaterad ersättning)


Tid och plats

Den 10 december 2019
Kl 13.00–16.30

Region Stockholm
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, lokal Mästaren
Hantverkargatan 11B
Stockholm


Pris

Kursen är kostnadsfri.


Anmälan

Länk till anmälan

Anmäl dig senast den 3 december.


Kontakt

Rita Fernholm
Projektledare
QRC Stockholm

072-46 89 751
rita.fernholm@sll.se