Registerhållarmöte

Den 3 september kl 13.00–16.00 bjuder vi in våra QRC-anslutna kvalitetsregister till ett registerhållarmöte. Om du som registerhållare inte har möjlighet att komma får gärna registerkoordinatorn representera registret på mötet. 

Agenda

 • Dialog om syftet med varje register för arbetet med konsolidering
  – Sammanslagning av register – vinster och fördelar
  – Vad används variablerna till och stödjer variablerna syftet med registret?
  – Hur används data idag, kopplat till syftet?

 • Hur ska ert registrer dra nytta av det nya samverkansavtalet med industrin?
  – Hur ser samarbetet med CPUA ut kring framtida samarbeten

 • Datauttag
  – Vem har ansvar?
  – Formerna för uttag, riktlinjer, lagstiftning och checklistor
  – Vilket stöd behöver ni från QRC?

 • Arbete med registerplattformar
 • Uppföljning av frågorna från förra registerhållarmötet
 • Övriga punkter – välkommen att anmäla frågor som du önskar ta upp!

Anmälan

Anmäl dig senast den 27 augusti.

Datum 

Den 3 september 2019
Kl 13.00–16.00


Plats

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Magnus Ladulåsgatan 63a
Stockholm

lokal: Pampuschen, 3 trappor


Anmälan

Länk till anmälan

Anmäl dig senast den 27 augusti.


Kontakt

info@qrcstockholm.se