Registerhållarmöte

Den 4 mars 2020 kl 13.00–16.00 bjuder vi in våra QRC-anslutna kvalitetsregister till årets första registerhållarmöte. För detta tillfälle har vi planerat en agenda med tre huvudsakliga diskussionspunkter.

Certifieringnivåer och uppgradering

Vi inleder med en diskussion om certifieringsnivåer och hur QRC kan stödja er som register i att uppnå en högre certifieringsgrad.

Registrens utvecklingsbehov 2021

Förbered gärna att kort beskriva var ert register befinner sig idag och vad era mål är. Syftet med den här diskussionspunkten är att lära av varandra genom att höra och diskutera goda exempel, problem som registret stött på och hur problemen kan hanteras.

CPUA i Region Stockholm

QRC redovisar resultaten från en workshop om CPUA i Region Stockholm. Diskussionen kopplas till den genomförda utredningen om konsolidering av CPUA.

Anmälan

Anmäl dig senast den 26 februari 2020.

Registerhållare och -koordinatorer bjuds in till mötet. Det finns möjlighet att delta via Skype. Ange i så fall detta i anmälan, så skickar vi en Skype-länk.

Datum 

Den 4 mars 2020
Kl 13.00–16.00


Plats

Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Eugeniavägen 3
Solna

lokal: Gadeliusrummet, D7-58


Anmälan

Länk till anmälan

Anmäl dig senast den 26 februari.


Kontakt

info@qrcstockholm.se