Register i klinisk forskning – en värdefull resurs

Vår uppskattade kurs om hur kvalitetsregister och andra nationella register kan användas i klinisk forskning går i år den 12–13 november. Den vänder sig till forskningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin.

Kursen berättigar till 0,6 högskolepoäng. Den innehåller bland annat information om tillgängliga register och biobanker, samt hur de kan och får användas, olika möjliga projektupplägg, hur patientsamverkan kan höja forskningens kvalitet och relevans, vilka juridiska krav som finns och andra praktiska handfasta råd.

Program

Måndagen den 12 november 2018

09.00

Välkomst och presentation
Kursledning samt deltagare

09.25

Vad är Nationella Kvalitetsregister?
Gunilla Jacobsson-Ekman, Med dr, projektledare QRC Stockholm

10.00

Paus med förtäring

10.15

Vad finns det för register och databaser på SCB och hur får jag tillgång till data?
Jonas Färnstrand och Caroline Gredenborn, utredare befolkningsstatistik, SCB

11.00

Socialstyrelsens Registerservice – stöd till forskarna
Henrik Passmark, statistiker, Registerservice, Socialstyrelsen

12.00

Lunch

13.00

Stockholms Medicinska Biobank – hur fungerar den?
Lena Brynne, chef

13.35

Infrastruktur för Registerbaserad forskning.
Fredrik Quistgaard, teknisk projektledare, Vetenskapsrådet

14.10

Registerforkning och grundläggande juridik.
Manolis Nymark, jurist SKL

14.55

Paus med förtäring

15.10

Registerforskning – några erfarenheter.
Anders Ekbom, prof Klinisk Epidemiologi KI

15.50

Tvärvetenskaplig forskning med hjälp av register.
Karin Modig, doc, forskarassistent, IMM, KI

16.30–17

Patientrapporterade mått för högre klinisk forskningskvalitet – ett område med metodmöjligheter.
Olivia Ernstsson, doktorand KI, QRC Stockholm

 

Tisdagen den 13 november 2018 

09.00

Registerforskning med Landstingets centrala datalager GVR/VAL
Björn Wettermark, analytiker, HSF

09.45

Kvalitetsregister räddar liv och förbättrar hälsa.
Olof Stephansson, prof, registerhållare Graviditetsregistret

10.45

TEMA: Patienten som forskningspartner.
Hans Lindqvist och Gunilla Jacobsson-Ekman, projektledare QRC Stockholm

11.45

Lunch

12.45

TEMA forts…

13.30

Register-RCT – enorm potential, men hur får vi till det?
Stefan James, professor UCR

14.30

Paus med förtäring

14.45–ca 16.00

PANELDISKUSSION: Seher Korkmaz (moderator) t.f. chef QRC Stockholm SLL/KI, Petra Hasselqvist, Strateg nationella kvalitetsregister,SKL, Björn Wettermark, projektledare Kunskapsstyrning Stockholm-Gotland SLL, Gunilla Andrew-Nielsen, Läkemedelsverket, Josef Driving, jurist SLL samt deltagarna.

 

Kursutvärdering och avslut

Skriv ut schemat (PDF)


Tid och plats

Den 12–13 november 2018

Kl 9–17 den 12 november
Kl 9–16 den 13 november

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Magnus Ladulåsgatan 63a, Stockholm, lokal Fatburen


Pris

1 300 kr/deltagare, inkl moms (deltagare från högskolor och/eller offentlig sektor)

3 700 kr/deltagare, inkl moms (deltagare från näringsliv)

I priset ingår förtäring båda dagarna.


Anmälan

Länk till anmälan


Kontakt

Gunilla Jacobsson Ekman, QRC Stockholm KI/SLL

Gunilla Jacobsson Ekman


Arrangör

QRC Stockholm och KI Danderyds sjukhus.