23November

Register i klinisk forskning – en värdefull resurs

Vår uppskattade kurs om hur kvalitetsregister och andra nationella register kan användas i klinisk forskning vänder sig till forskningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin.

Kursen berättigar till 0,6 högskolepoäng. Den innehåller bland annat information om tillgängliga register och biobanker, samt hur de kan och får användas, olika möjliga projektupplägg, hur patientsamverkan kan höja forskningens kvalitet och relevans, vilka juridiska krav som finns och andra praktiska handfasta råd.

Årets kurs är planerad att hållas den 23–24 november 2020. Mer information om program och anmälan kommer längre fram.

Information från tidigare kursomgångar


Tid och plats

Den 23–24 november 2020

Mer information kommer längre fram.


Kontakt

gunilla.jacobsson-ekman@sll.se