Inställt: Register i klinisk forskning – en värdefull resurs

QRC:s årliga kurs om hur kvalitetsregister och andra nationella register kan användas i klinisk forskning ställs in i år.  Nästa kursomgång kommer troligtvis att genomföras under 2021. Kontakta oss gärna på info@qrcstockholm.se om du är intresserad av få information om nästa kurs.

Information från tidigare kursomgångar


Tid och plats

Den 23–24 november 2020


Kontakt

gunilla.jacobsson-ekman@sll.se