11November

Register i klinisk forskning – en värdefull resurs

Vår uppskattade kurs om hur kvalitetsregister och andra nationella register kan användas i klinisk forskning går i år den 11–12 november.  Kursen ger 0,6 högskolepoäng för doktorander.

Målgrupp

Kursen vänder sig till forskningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin.

Innehåll

  • Forskning eller kvalitetssäkring, i juridiken och praktiken
  • Kvalitetsregister – historik, nuläge och möjlig framtid
  • SCB:s register
  • Socialstyrelsens register
  • Hur forska som kliniker/vårdverksam – praktiska råd, ansökan om datauttag, samkörningar av register
  • Möjliga typer av forskningsprojekt med registerdata
  • Patientsamverkan och patientrapporterade mått
  • Biobanker som stöd för registerbaserad forskning
  • Finansieringskällor, regelverk och praxis för samverkan med näringslivet

Mer information om kursen

Intervjuer med tidigare kursdeltagare : Några röster om kursen

Reportage från kursen 2018: Registerforskningskurs samlade nya och erfarna forskare 


Tid och plats

Den 11–12 november 2019
Kl 9–16 

Region Stockholm
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Magnus Ladulåsgatan 63a
Stockholm


Pris

1 400 kr/deltagare, inkl moms (deltagare från högskolor och offentlig sektor)

3 900 kr/deltagare, inkl moms (deltagare från näringsliv)

I priset ingår förtäring båda dagarna. 

Vid avbokning senare än 5 dagar innan kursstart debiteras halva kursavgiften.


Anmälan

Länk till anmälan


Kontakt

Gunilla Jacobsson Ekman
Projektledare FoUU
QRC Stockholm

Tel. 070-00 115 13
gunilla.jacobsson-ekman@sll.se


Arrangör

QRC Stockholm KI/LIME och Region Stockholm