Register i klinisk forskning – en värdefull resurs

Vår uppskattade kurs om hur kvalitetsregister och andra nationella register kan användas i klinisk forskning går i år den 11–12 november.  Kursen ger 0,6 högskolepoäng för doktorander.

Målgrupp

Kursen vänder sig till forskningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin.

Innehåll

  • Forskning eller kvalitetssäkring, i juridiken och praktiken
  • Kvalitetsregister – historik, nuläge och möjlig framtid
  • SCB:s register
  • Socialstyrelsens register
  • Hur forska som kliniker/vårdverksam – praktiska råd, ansökan om datauttag, samkörningar av register
  • Möjliga typer av forskningsprojekt med registerdata
  • Patientsamverkan och patientrapporterade mått
  • Biobanker som stöd för registerbaserad forskning
  • Finansieringskällor, regelverk och praxis för samverkan med näringslivet

Program

Måndagen den 11 november 2019

09.00

Välkomst och presentation
Kursledning samt deltagare

09.25

Vad är Nationella Kvalitetsregister?
Gunilla Jacobsson-Ekman, Med dr, projektledare QRC Stockholm

10.00

Paus med förtäring

10.15

Registerforskning och grundläggande juridik
Manolis Nymark, jurist, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

11.00

Socialstyrelsens Registerservice – stöd till forskarna
Henrik Passmark, utredare, Registerservice, Socialstyrelsen

12.00

Lunch

13.00

Stockholms Medicinska Biobank – hur fungerar den?
Lena Brynne, chef

13.35

Infrastruktur för registerbaserad forskning
Maria Nilsson, enhetschef, Vetenskapsrådet

14.10

Vad finns det för register och databaser på Statistiska centralbyrån (SCB) och hur får jag tillgång till data?
Jonas Färnstrand och Anton Svensson, utredare befolkningsstatistik, SCB

14.55

Paus med förtäring

15.10

Tvärvetenskaplig forskning med hjälp av register
Karin Modig, doc, forskarassistent, Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet (KI)

15.50–16.30

Patientrapporterade mått (PROM) inom nationella kvalitetsregister
Susanne Albrecht, utvecklingsledare, Region Blekinge

 

Tisdagen den 12 november 2019 

09.00

Register-RCT (randomiserad kontrollerad studie) – enorm potential, men hur får vi till det?
Stefan James, professor, Uppsala Clinical Research Center (UCR)

09.45

Registerforskning med Region Stockholms centrala datalager Gemensamt vårdregister (GVR) och VAL-databas
Björn Wettermark, analytiker, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

10.45

TEMA: Patienten som forskningspartner
Hans Lindqvist och Gunilla Jacobsson-Ekman, projektledare, QRC Stockholm

11.45

Lunch

12.45

TEMA forts…

13.30

Kvalitetsregister räddar liv och förbättrar hälsa
Olof Stephansson, professor, registerhållare, Graviditetsregistret

14.30

Paus med förtäring

14.45–ca 16.00

PANELDISKUSSION: Gunilla Jacobsson Ekman (moderator); Petra Hasselqvist, samordnare strategiska frågor, SKL; Björn Wettermark, analytiker, hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm; Karolina Antonov, LIF (branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige); Josef Driving, jurist Region Stockholm, samt deltagarna.

 

Kursutvärdering och avslut

Skriv ut schemat (pdf, 155 kB)

Mer information om kursen

Intervjuer med tidigare kursdeltagare : Några röster om kursen

Reportage från kursen 2018: Registerforskningskurs samlade nya och erfarna forskare 


Tid och plats

Den 11–12 november 2019
Kl 9–16 

Region Stockholm
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Magnus Ladulåsgatan 63a
Stockholm


Pris

1 400 kr/deltagare, inkl moms (deltagare från högskolor och offentlig sektor)

3 900 kr/deltagare, inkl moms (deltagare från näringsliv)

I priset ingår förtäring båda dagarna. 

Vid avbokning senare än 5 dagar innan kursstart debiteras halva kursavgiften.


Anmälan

Länk till anmälan


Kontakt

Gunilla Jacobsson Ekman
Projektledare FoUU
QRC Stockholm

Tel. 070-00 115 13
gunilla.jacobsson-ekman@sll.se


Arrangör

QRC Stockholm KI/LIME och Region Stockholm