QRC Forum: Patientsamverkan

Välkommen till årets första QRC Forum som den här gången fokuserar på Patientsamverkan. Kom och ta del av flera goda exempel på hur patienter och verksamheter har samverkat för att utveckla hälso- och sjukvården. Frågor som kommer att belysas är:

  • Vad lärde vi oss under vårt samarbete?

  • Vilka saker skulle vi vilja göra annorlunda nästa gång vi inleder ett samarbete?

  • Finns det saker jag som patient- och/eller närståenderepresentant vill berätta om för att underlätta framtida samarbete?

Program

Ida Nyström och Karin Sandström, Vårdanalys
Vårdanalys berättar om olika metoder, med fokus på samverkan med deras patient- och brukarråd. Vi får ta del av exempel på patientsamverkan i tre olika nyligen genomförda eller pågående projekt.

Anna Blommengren och Anita Wanngren, Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset berättar om deras arbete med det strategiska patient- och närståenderådet och även om erfarenheter från ett projekt om patientrapporterade utfallsmått.

Therese Lindman, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm
Therese Lindman berättar om hur de i idéfasen av utvecklingsarbetet Sammanhållen seniorvård har arbetat med patientföreträdare genom fokusgrupper och dialogkonferenser.

Siri Kautsky, Regionalt Cancercentrums, RCC:s, patient- och närståenderåd
Siri Kautsky berättar om erfarenheter av bemötande och arbete som patient i stora professionsstyrda grupper.

Olof Karlsson, läkare och ledamot i Njurcancerföreningen
Olof Karlsson berättar om erfarenheter av bemötande och arbete som patient i stora professionsstyrda grupper.

Moderatorer

Hans Lindqvist, QRC Stockholm, och Lena Boman, Regionalt Cancercentrum.

Varmt välkommen!
Önskar programansvariga Hans Lindqvist och Arja Leppänen

Antal platser är begränsat, först till kvarn gäller.


Tid och plats

Torsdagen den 14 mars 2019
Kl 15.00–18.00
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Hantverkargatan 11B, Stockholm


Anmälan

Anmäl dig senast 11 mars.

Länk till anmälan


Kontakt

Hans Lindqvist