Välkommen till höstens första QRC Forum med temat ”Status för etableringen av den nationella kunskapsstyrningen i samverkan med nationella kvalitetsregister”.

Program
Presentationer av pågående arbete på nationell och regional nivå.
Diskussion med registermedarbetare och övriga deltagare kring förutsättningar och behov för kvalitetsregisters egna arbete och samverkan i den nya kunskapsstrukturen.

Medverkande
Marie Lawrence, kansliansvarig nationella kvalitetsregister och samordnare nationella stödfunktionen, SKL
Björn Wettermark, projektledare Kunskapsstyrning Stockholm-Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting
Registerhållare

Moderatorer
Seher Korkmaz, t.f. enhetschef QRC Stockholm
Gunilla Jacobsson Ekman, projektledare, QRC Stockholm


Tid och plats

Torsdag 13 september 2018
Kl 15.00 – 17.30
Usine konferens, Södermalmsallén 36-38, Stockholm


Anmälan

Anmäl dig senast 11 september.

Länk till anmälan


Kontakt

Gunilla Jacobsson Ekman

Gunilla Jacobsson Ekman