QRC Forum: Samverkan mellan kvalitetsregister och läkemedelsindustrin

– möjligheter med dagens etiska regelverk

 

Samarbete mellan kvalitetsregister och läkemedelsindustrin är möjligt, och särskilda riktlinjer för detta finns i Läkemedelsindustriföreningens (LIFs) etiska regelverk, kapitel 4, se denna länk

Vid detta seminarium kommer vi att diskutera hur olika typer av samarbeten konkret kan utformas för att följa riktlinjerna. 

Dagens innehåll
– Genomgång av aktuellt etiskt regelverk
– Prenumerationer
– Statistik
– Rapporter
– Kliniska studier
– Utvecklingsarbete

Medverkande
Rikard Pellas, LIFs Compliance Officer
Karolina Antonov, Analyschef LIF

Moderatorer
Kristina Lidén Mascher, Nationella kvalitetsregisterkansliet, SKL
Gunilla Jacobsson Ekman, QRC Stockholm


Tid och plats

Onsdag 16 maj 2018
Kl 16.00 – 17.30
HSF, lokal Fataburen, Magnus Ladulåsgatan 63a, Stockholm


Anmälan

Anmäl dig senast 13 maj.

Länk till anmälan


Kontakt

Gunilla Jacobsson Ekman

Gunilla Jacobsson Ekman