Primärvårdssatsningens inspirationseftermiddag

Kom och lyssna på mängder med goda exempel från Stockholms primärvård! Dagen är ett examinationstillfälle för dem som gått femdagarskursen i förbättringsarbete inom primärvårdssatsningen.

På eftermiddagen välkomnas alla medarbetare i primärvården i Region Stockholm till att komma och ta del av kursdeltagarnas presentationer. Om du vill har du också möjlighet att presentera ditt eget förbättringsarbete som en poster eller en muntlig presentation, även om du inte har gått kursen. Ange i så fall detta i anmälan. 

Program
13.00Introduktion till eftermiddagen
 Historia och bakgrund
Rita Fernholm, Distriktsläkare Boo vårdcentral, förbättringscoach och projektledare Primärvårdssatsningen, QRC Coachingakademi
 Primärvården högaktuell i det nationella arbetet
Sofia Kialt, förbättringscoach och projektledare,
QRC Coachingakademi
13.20Presentationer
14.00Fika
14.20Presentationer
15.10Bensträckare
15.20Presentationer
16.10Avslutande ord inklusive information om nästa kursomgång 2020
16.30Dagen avslutas

 

Mer information

Inspirationseftermiddagen är en del av det stöd i förbättringsarbete som QRC Coachingakademi erbjuder primärvården under 2019. Läs mer om primärvårdssatsningen: Stöd till förbättringsarbete i primärvården


Tid och plats

Den 28 augusti 2019
Kl 13.00–16.30

Region Stockholm
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Hantverkargatan 11B
Stockholm


Pris

Deltagande är gratis men vi tillämpar no show-avgift, det vill säga om du är anmäld men är frånvarande utan giltig orsak debiteras 200 kr.


Anmälan

Länk till anmälan


Kontakt

Rita Fernholm
Projektledare
QRC Stockholm

072-46 89 751
rita.fernholm@sll.se