Patientrapporterade utfallsmått i hälso- och sjukvården – vad kan vi lära oss från insamlingen av EQ-5D inom de nationella kvalitetsregistren?

Varmt välkomna på en halvdagskonferens arrangerad av QRC Stockholm, Region Stockholm och Nationella Kvalitetsregister, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Fokus för konferensen är hur patientrapporterade utfallsmått (PROM) kan användas för att beakta patienternas perspektiv och förbättra hälso- och sjukvården.

Bakgrund

Under 2015 inleddes ett femårigt samverkansavtal mellan QRC Stockholm och EuroQol Research Foundation för att erbjuda de Nationella Kvalitetsregistren och Region Stockholm licens att använda det patientrapporterade utfallsmåttet (PROM) EQ-5D. I avtalet ingick dels att bygga upp en stödfunktion för insamling av EQ-5D i Sverige och dels att investera i forskning som skulle bidra till ökad kunskap om instrumentet och dess användningsområden inom hälso- och sjukvården.

På konferensen presenteras och diskuteras erfarenheter från arbetet med EQ-5D som ett exempel på insamling och användning av PROM inom hälso- och sjukvården.

Huvudtalare på konferensen är Joanne Greenhalgh, professor i tillämpad socialforskningsmetodik vid University of Leeds i Storbritannien, som har studerat användningen av PROM inom hälso- och sjukvård och publicerat ett stort antal artiklar inom området.

Målgrupp för konferensen är medarbetare inom Nationella Kvalitetsregisterorganisationen och Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård samt andra berörda medarbetare i landets hälso- och sjukvårdsregioner.

Program

8.30–8.45

Incheckning samt deltagardialog

8.45–8.55

Inledning

8.55–9.15

Användning av EQ-5D-data från de Nationella Kvalitetsregistren,
Olivia Ernstsson och Emelie Heintz, QRC Stockholm, Karolinska Institutet

9.15–10.00

Application and use of PROM within routine clinical practice,
Joanne Greenhalgh, Professor of Applied Social Research Methodology, University of Leeds, Storbritannien & President-Elect of the International Society for Quality of Life Research (ISQOOL)

10.00–10.10

Paus

10.10–10.30

Utvärdering av användbarheten av EQ-5D som ett patientrapporterat resultatmått bland patienter med kronisk hjärtsvikt,
Åsa Jonsson, Sjuksköterska med specialistfunktion, Hjärtmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, Nationell koordinator RiksSvikt

10.30–10.50

Utvärdering av ett värdebaserat ersättningssystem – ett exempel från elektiv ryggkirurgi och kvalitetsregistret SWESPINE,
Thérèse Eriksson, Doktorand, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT), Linköpings universitet

10.50–10.55

Deltagardialog

10.55–11.05

Paus

11.05–11.30

Patientperspektiv på PROM, mjukvara i hälso- och sjukvården,
Tommy Olsson, andre vice ordförande, Reumatikerförbundet

11.30–11.50

Opportunities for research and collaboration with the EuroQol Research Foundation,
Bas Janssen, EuroQoL Research Foundation

11.50–12.00

Paus

12.00–12.20

Presentation av SKR:s arbete med att ta fram en digital plattform för PROM inom hälso- och sjukvården,
Hanna Emami och Jack Lysholm, SKR

12.20–12.50

Diskussion kring behov av stöd för framtida användning av PROM inom svensk hälso- och sjukvård

12.50–13.00

Avslutning,
Susanna Lagersten, QRC Stockholm


Datum

16 april 2021


Tid

kl 8.45–13.00 (incheckning från kl 8.30)


Plats

Konferensen äger rum digitalt. Länk skickas ut ungefär en vecka innan konferensen till dig som är anmäld.


Anmälan

Anmälan via denna länk

Länk till konferensen skickas ut ungefär en vecka innan.

Vid frågor om anmälan kontakta: Helena Tjärnberg, helena.tjarnberg@skr.se

Vid frågor om programmet kontakta: Gunilla Jacobsson Ekman, gunilla.jacobsson-ekman@sll.se