Kvalitetsregisterkonferensen 2017

Nationella Kvalitetsregisterkonferens äger rum torsdag 9 november på City Centre Conference (Folkets Hus) i Stockholm.

Programmet innehåller seminarier kring utveckling av kvalitetsregister, dess utmaningar och möjligheter samt plenarsessioner där fokus är kvalitetsregistren som en integrerad del i ett nationellt system för kunskapsstyrning och kvalitetsregister i en digitaliserad värld med patienten som partner.

På mötestorget finns information, inspiration och diskussion. Nationella Kvalitetsregister visar presentationsytor, utdataportaler, guider, moduler och tekniska lösningar. Du träffar representanter för Registercentrumorganisationer, Kansliet för Nationella Kvalitetsregister och Socialstyrelsen, som berättar vilken hjälp de kan erbjuda.

Konferensen är en dag för erfarenhetsutbyte mellan register, vård- och omsorgsverksamheter, myndigheter, patienter, näringsliv, akademi och andra utvecklare och användare.


Tid och plats

Torsdag den 9 november
Kl 9 – 17
City Conference Center (Folkets Hus)
Stockholm


Anmälan

Läs mer och anmäl dig senast
den 1 november här


Pris

800 kronor (exklusive moms).