Kursstart: Femdagarskurs i förbättringsarbete

Husläkarmottagningar i Region Stockholm får målrelaterad ersättning och erbjuds stöd för att genomföra medicinska förbättringsarbeten under 2020. Stödet består av en rad aktiviteter, varav en är denna femdagarskurs.

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig eller fördjupa dina kunskaper i förbättringsarbete och ta tillfället i akt att bygga kunskaper som även kommer att ge nytta i framtida kvalitetsarbeten. Kursen sträcker sig över nio månader, innefattar fem utbildningstillfällen och bygger på teori och praktik. Under kursen kommer du som deltagare att leda ett tvärprofessionellt team i din egen verksamhet och tillsammans med teamet förbättra vården.

Om du deltar på kursen är det rekommenderat att din chef eller annan nyckelperson från din verksamhet deltar i en snabbkurs i förbättringsarbete.

Schema för femdagarskursen

DatumAktivitetVilka deltar?
15/1
9.00–16.00
Kursdag 1: Introduktion till huvudblocken. Genomgång av grunderna i förbättringskunskap, teori, centrala verktyg samt effektiv mötesteknik. Särskilt fokus på patientsamverkan.Kursdeltagare
11/3
9.00–16.00
Kursdag 2: Från mål till handling. Målformulering och verktyg för att bena ut problem, prioritera förbättringsidéer.Kursdeltagare
22/4
9.00–16.00
Kursdag 3: Mått och mätningar. Mätningar som stöd i förbättringsarbete. Förbättringshjulet.Kursdeltagare
3/6
9.00–16.00
Kursdag 4: Coaching och patientsamverkan. Motivation och
gruppdynamik samt fördjupning inom patientsamverkan.
Kursdeltagare
16/9
9.00–16.30
Kursdag 5: Hållbara förbättringar samt inspirationseftermiddag.
Hur standardiserar man sina förbättringsidéer? Inspirationseftermiddag på eftermiddagen med presentation av
förbättringsarbeten och inbjudna deltagare från alla vårdcentraler och husläkarmottagningar.
Kursdeltagare och på
eftermiddagen chefer
och alla intresserade

 

Mer information

Läs mer om primärvårdssatsningen: Stöd till förbättringsarbete i primärvården

Mall för redovisning av kvalitetsarbete och instruktioner på Vårdgivarguiden
(finns under rubriken Ansökan om målrelaterad ersättning)

 

Pris

Kursen är kostnadsfri. Ersättning betalas för en person per mottagning, men två personer per mottagning kan delta i kursen. Ersättningen är 500 kr per deltagare per timme. En kursdag räknas som 7 timmar. Ersättning betalas endast om deltagaren är på plats.


Anmälan

Länk till anmälan

Anmäl dig senast den 10 december.


Kontakt

Rita Fernholm
Projektledare
QRC Stockholm

072-46 89 751
rita.fernholm@sll.se