Kurs: Register i klinisk forskning – en värdefull resurs (online)

QRC Stockholms uppskattade kurs om hur kvalitetsregister och andra nationella register kan användas i klinisk forskning ges en gång varje hösttermin och genomförs 2021 online 16–17 november. Den vänder sig till forskningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin samt patientföreträdare.

Kursen hålls under två dagar och ger 0,6 högskolepoäng. Den innehåller bland annat information om tillgängliga nationella register, hur de kan och får användas, olika möjliga projektupplägg med olika samverkanspartners. Kursen innehåller även övningar med praktiska handfasta råd för planering av en registerstudie.

Målgrupp

Kursen vänder sig till forskningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin.

Innehåll

 • Nationella kvalitetsregister
 • Statistiska centralbyråns, SCB:s, register
 • Socialstyrelsens register
 • Metadataverktyg för planering av registerforskning
 • Juridiska möjligheter för registerforskning
 • Kvalitetssäkring av registerdata
 • Forskning på samkörda data från olika register
 • Randomiserade registerstudier
 • Patientsamverkan och forskning på patientrapporterade mått
 • Registerforskning i samverkan med läkemedelsindustrin
 • Övningar med praktiska handfasta råd för planering av en registerstudie

Tid och plats

Den 16–17 november 2021
Kl 9–16 

Digital kurs (zoom)


Pris

500 kr/deltagare, inkl. moms (deltagare från högskolor och/eller offentlig sektor)

1 000 kr/deltagare, inkl. moms (deltagare från näringsliv)

Vid avbokning senare än 5 dagar innan kursstart, debiteras hela kursavgiften.


Anmälan

Länk till anmälan


Kontakt

Gunilla Jacobsson Ekman
QRC Stockholm

gunilla.jacobsson-ekman@sll.se


Arrangör

QRC Stockholm KI/LIME och Region Stockholm