Register i klinisk forskning – en värdefull resurs

(0,6 poäng för doktorander)

Målgrupp: Kursen vänder sig till forskningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin. 

Innehåll
– Forskning eller kvalitetssäkring
– Hur forska som kliniker/vårdverksam – praktiska råd
– Forskningsprojekt – traditionellt upplägg, register-RCT, tvärvetenskaplig forskning
– Patientsamverkan och patientrapporterade mått
– Personuppgiftslagen
– Biobank
– Samkörning med Socialstyrelsens och SCB:s register
– Juridiska aspekter – sekretess, patientrekrytering, personuppgiftshantering, datauttag
– Finansieringskällor

Pris
1 300 kronor per deltagare, inkl. moms (från högskolor och/eller offentlig sektor)
3 700 kronor per deltagare, inkl. moms (från näringsliv)

I priset ingår förtäring båda dagarna.

Läs mer om båda dagarnas program här.


Tid och plats

Tisdag den 21 – onsdag den 22 november
Kl 9 – 17/10 –16
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Hantverkargatan 11 B, Stockholm 
Lokal Mästaren


Anmälan

Anmäl dig här


Kontakt

Gunilla Jacobsson-Ekman,
QRC Stockholm
Tel: 08-123 131 43

Gunilla Jacobsson-Ekman