Hur kan psykiatriska verksamheter ha nytta av kvalitetsregister?

Inspirationsdagen den 3 september 2015 i Stockholm samlade över hundra medarbetare, chefer, patient- och registerrepresentanter och andra intresserade för att diskutera kvalitetsregister i psykiatrin. Under dagen fanns också möjlighet att träffa kvalitetsregistren BipoläR, BUSA, ECT, PsykosR, Riksät och SBR.

Här kan du ladda ner presentationerna:

Om QRC Stockholms psykatriambassadörer
Helena Fatouros Bergman, psykiatriambassadör, QRC Stockholm

Kvalitetsregister – vad ska de vara bra för?
Claes Norring, professor i klinisk psykologi, forskningsledare på Stockholms Centrum för Ätstörningar, registerhållare för Riksät och projektledare för Nationella Psykiatrikompassen

Därför är registren viktiga för oss patienter – och för alla andra!
Mårten Jansson, mobiliseringsansvarig vid NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). Mårtens videopresentationer.

Hur skapar man goda rutiner för registrering i kvalitetsregister?
Annika Blom, Bipolärmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nya registersidorna och Psykiatrikompassen
Tobias Edbom, biträdande registerhållare för kvalitetsregistret BUSA och projektledare för nationella psykiatrikompassen

PRIO – från prestationsmål till utvecklingsprojekt
Ulrica Nordström, handläggare, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen

Förbättringsarbeten inom psykiatrin med stöd av kvalitetsregister
Susanna Lagersten, projektledare på QRC Stockholm
Karin Hallsten, leg. arbetsterapeut vid Akademiska sjukhuset och
Cecilia Ingard, brukarrepresentant, NSPH
Ulrica Fagerberg Lavén, enhetschef vid ECT-enheten vid Danderyds sjukhus
Åsa Hörnlund, projektledare vid Registercentrum Norr och
Caroline Millberg, administrativ chef vid rättspsykiatriska kliniken i Vadstena

Årskontroll – Kvalitetsregister och ett steg till
Carl Lago, projektkoordinator och
Mattias Agestam, överläkare, medicinskt sakkunnig, Verksamhetsstöd eHälsa samt Mats Ek, överläkare, Huddinge psykosmottagning

Från parallella sessioner:
BipoläR, Annika Blom och Mathias Kardell
BUSA, Karin Hallsten och Tobias Edbom
ECT, Ullvi Båve och Ulrica Fagerberg Lavén
PsykosR, Per Hagstrom
Riksät
SBR, Moa Isacsson, Mikael Eklöf och Markus Takanen

Här kan du ladda ner utvärderingen:

Utvärdering och några bilder från dagen.

 

Röster från dagen

Nya impulser och nya tankar
Hej Anna Ritzman-Kraft, bitr enhetschef på Capio i Nacka, hur var inspirationsdagen?

Anna_Ritzman_kraft

– Inspirationsdagen var väldigt rolig och den har väckt nya tankar på bland annat användningsområden för de psykiatriska kvalitetsregistren. Registreringen är viktig och bidrar till att patienterna får en effektivt och patientsäker vård.

Anna Ritzman-Krafts enhet ingår i ett pilotprojekt inom psykiatrin i Stockholm där data till kvalitetsregistren tankas över direkt från patientjournalen. I dagsläget arbetar man med att få fart på registreringen. I nästa steg ska förbättringsarbete med hjälp av insamlad data påbörjas. Hon menar att kvalitetsregisterdata kan användas till flera ändamål:

– Den är ett utmärkt pedagogiskt underlag vid patientsamtal, ett gott hjälpmedel för att kartlägga patientens livssituation och för att bidra till att vidmakthålla uppnådd hälsa.

Anna Ritzman-Kraft har god erfarenhet av potentialen i kvalitetsregisterdata och ser fram emot att tillsammans med personalgruppen på enheten titta på utdata från registren och sedan sätta igång att förbättra.

– Ett förbättringsområde för de psykiatriska kvalitetsregistren är att förfina och förtydliga frågor som garanterar att man fångar rätt patientgrupp. Detta arbete pågår redan hos en del av registren, berättar Anna Ritzman-Kraft.

– Jag var särskilt förtjust i presentationen som berörde kopplingen mellan dålig ekonomi och psykisk ohälsa. Jag går från dagen med nya impulser och inspiration, avslutar Anna Ritzman-Kraft.

 

Inspiration och nyttig påminnelse
Hej Annika Blom, koordinator på BipoläR-registret, vad tar du med dig?

Annika_Blom_Mathias_Kardell
 Annika Blom och Mathias Kardell, BipoläR

– En dag som den här där medarbetare som utför registreringar kan inspireras och påminnas om vikten av och förbättringsmöjligheterna med detta arbete är ett viktigt bidrag till att öka kunskapen om kvalitetsregister inom psykiatrin i hela Sverige.

Annika Blom har varit engagerad i systematisk datainsamling med hjälp av kvalitetsregister sedan 2009 och har arbetat som registerkoordinator sedan 2012. Hon betraktar registren som en viktig resurs i vården.

– Det bästa med kvalitetsregister är att man samlar stora mängder användbar data på ett systematiskt sätt, säger Annika Blom, och påpekar samtidigt att det finns förbättringsområden:

– Frågeformuläret är mycket användbart, det är ett bra verktyg som underlag vid patientmötet. Men, jag tycker att omvårdnadsfrågorna som till exempel sömn och kost skulle kunna ges större utrymme. Många av patienterna jag möter är positiva inställda till både registret och frågeformuläret. En av dem uttryckte det som att svaren i formuläret bildade en livskarta för just henne. Och det tycker jag är ett gott betyg, avslutar Annika Blom.

 

Utmärkt belyst varför kvalitetsregister är viktigt
Hej Nadja Eriksson, chef för metadonsektionen på Beroendecentrum Stockholm, vad tar du med dig hem från inspirationsdagen?

– Mårten Jansson från NSPH var fantastiskt pedagogisk, han kartlade hela processen från behandlare, till patienter och till ledningsnivå och visade hur komplexa systemen är. Han kunde också belysa för både personal och chefer varför det är viktigt med kvalitetsregister och hur vi ska förmedla detta till patienterna.

Nadja Eriksson menar att en av de viktigaste fördelarna och nyttan med kvalitetsregister är att det blir möjligt att se processer över tid. De gör det också möjligt att jämföra enheter i landet.

– Registren har en mycket viktig funktion inom psykiatrin och beroendevården eftersom många av patienterna har kroniska tillstånd, det är lätt för både patient och personal att tappa bort sig, säger hon.

Beroendecentrum är en av deltagarna i Coachingakademins utvecklingsprogram under 2015 – 2016.

– Utvecklingsprogrammet kommer att bidra till vår verksamhet när det gäller att utveckla registreringen, vässa våra metoder för att motivera patienter att säga ja till registrering och för att följa våra behandlingsmetoder över tid, säger Nadja Eriksson.

Nadja Eriksson ser flera framtida utvecklingsmöjligheter för registren.
– Det kunde vara intressant om patienterna kunde se vilka behandlingsmetoder och alternativ som erbjuds och hur pass evidensbaserade de är. Det kunde berika behandlingsarsenalen. Vi ska inte glömma bort att vi gör detta för patienternas skull. Inte för att ledningen vill eller för att vi har en beställning.

Kontakta psykiatriambassadörerna:
Jenny Björk, 08–123 138 89, 070–003 83 99, endast sms
Helena Fatouros-Bergman, 070–737 51 02
Lotta Söderman, 08–123 138 62, 070-003 81 99

Inbjudan
Program
Informationsblad om psykatriambassadörerna – det här kan vi hjälpa dig med.