Hur kan psykiatriska verksamheter ha nytta av kvalitetsregister?

Inspirationsdagen den 8 september 2016 i Stockholm samlade 130 medarbetare, chefer, patient- och registerrepresentanter och andra intresserade för att diskutera kvalitetsregister i psykiatrin.

Ämnen var bland annat patientnytta, kunskapsstyrning och förbättringsarbete. Deltagarna kunde också ta del av parallella sessioner med de psykiatriska kvalitetsregistren BipoläR, BUSA, ECT, Neuropsyk, PsykosR, Riksät och SBR.

 

Här kan du ladda ner presentationerna:

Välkommen, QRC Stockholm

Brukarpanel – ska man verkligen vara med i ett kvalitetsregister?
Cristin Linds inledning, QRC Stockholm

Kunskapsstyrning av psykiatrin – är det möjligt?
Ing-Marie Wieselgren, Sveriges Kommuner och Landsting, registerhållare PsykosR

Införandet av journalintegration
Carl Lago, psykolog

Utvecklingsarbete med hjälp av kvalitetsregister
Introduktion förbättringsarbete, Jenny Björk, QRC Stockholm
Förbättringsarbete Beroendeakuten, Per Gustafsson, sjuksköterska Beroendeakuten
Förbättringsarbete Hälsofrämjande insatser Botkyrka psykosöppenvård, Jonas Pils, utvecklingsledare, Botkyrka psykosmottagning
Förbättringsarbete utifrån kvalitetsregistret BUSA, Karin Hallsten, biträdande registerhållare BUSA
Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister, Erika Nyman Carlsson, behandlare, Christina Hamrén, undersköterska och Ulrika Berggren, undersköterska, Capio Ätstörningscenter

Workshop: Vad händer efter inspirationsdagen?, QRC Stockholm

Presentationer från parallella sessioner med registren:
BipoläR, Annika Sahlén-Blom
BUSA, Karin Hallsten
ECT, Carl Johan Ekman
Neuropsyk, Frida Bartonek och Anna Löfgren Wilteus
PsykosR, Pontus Strålin
Riksät Sara Norring
SBRMikael EklöfInger Forsgren och Håkan Blom
SBR, brukarmedverkan

Utvärdering

Här kan du snart ladda ner utvärdering och bilder från dagen.

Röster från dagen


Nyttig påminnelse

– Hej Karin Eriksson, sjuksköterska på Kronans psykiatriska mottagning i Sundbyberg, vad tyckte du om dagen?

karin_eriksson

– Det har länge funnits en förhoppning hos mig att kunna göra ett förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister. Det blir alltid lite påfyllnad då man träffas så här. Det är roligt att träffa andra som går i samma tankar och kanske redan har testat på det. Man blir påmind om att det här vill jag också göra.

Se kvalitetsregister som ett rättighetsverktyg

– Hej Annika Dahlback, enhetschef för modulstöd på Centrum för psykiatriforskning (CPF), vad tar du med dig?

– Jag önskar att det skulle finnas mer data för heldygnsvården att hämta ut. När man väl håller på med förbättringsarbete är det så bra att använda sig av kvalitetsregister som man ändå måste redovisa av andra anledningar. Då man har kvalitetsregister kan man använda det istället för att försöka hitta på eget. Det är viktigt att man mäter så att man vet att det är en förbättring och inte bara en förändring.

– Kvalitetsregister är ett utvecklingsverktyg, ett rättighetsverktyg och inte tvångs- och kontrollverktyg. Vi ska använda det på ett ansvarsfullt sätt så att utvecklingen går framåt.

Kontakta psykiatriambassadörerna:
Jenny Björk, 08–123 138 89
Neha Sharma, 08–123 135 66, 073–973 48 69 (endast sms)
Lotta Söderman, 08–123 138 62, 070-003 81 99

Informationsblad om psykatriambassadörerna – det här kan vi hjälpa dig med.