Forskningskonferens 2018

Den årliga konferensen ”Kvalitetsregister för forskning” anordnas i maj 2018 i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

Syftet är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetstregisterforskning inom kvalitetsregisterorganisationerna och bland forskare som arbetar med kvalitetsregisterdata.

Det ges också en möjlighet till intrresserade av kvalitetsregisterforskning att mötas över disciplin- och professionsgränser och diskutera metoder och andra gemensamma frågor.

Tid och plats

Onsdag den 23 maj 2018
Kl.  9.00 – 17.00. Registreringen öppnar 8.30.
Hotell Radisson Blue Arlandia


Anmälan

Anmäl dig senast 16 maj.

Länk till anmälan


Deltagaravgift

Hälso- och sjukvård, akademi och myndighet: 650 kronor
Industri och privata företag: 900 kronor
Moms tillkommer.


Kontakt

Jack Lysholm, SKL

Jack Lysholm