Förbättrad förlossningsvård 2018 – nationell konferens

 

Dagen är genomförd – läs sammanfattning och ladda ner presentationer och posters här.

Den första nationella konferensen för förbättrad förlossningsvård samlade 250 deltagare från förlossningskliniker i hela landet för att presentera resultat, dela erfarenheter och hämta idéer och inspiration för fortsatta förbättringar inom förlossningsvården.

Dagen bjöd på ett mångfacetterat program med information om den nationella satsningen, om stöd från de professionella föreningarna Barnmorskeförbundet och Svensk förening för obstetrik och gynekologi och presentation av ett 30-tal klinikers presentation av förbättringsarbeten i både muntlig form och på posters . 

Sahlgrenska universitetssjukhuset förlossning tilldelades pris för bästa förbättringsarbete ”Timeout modell” och Region Hallands förlossningskliniker i Halmstad och Varberg fick hedersomnämnanden för gediget arbete med att minska bristningar.

Dagen avslutade av en sammanfattning av moderatorn Charlotte Lindmark. Hela Arbetsgruppen för programmet QRC Stockholm, BB Stockholm och Svenska Graviditetsregistret tackade alla och hoppades på en ny nationell konferens 2019 för att återsamla och dela nya erfarenheter.

 

Presentationer
Alla med på tåget!
Södertälje sjukhus

Att inte bara se svårigheter utan också utmaningar och möjligheter att kunna förbättra, del 1
Att inte bara se svårigheter utan också utmaningar och möjligheter att kunna förbättra, del 2
Gith Höglund, barnmorska och koordinator, Emma Lindqvist, specialistläkare och medicinskt ansvarig läkare på förlossningen, Höglandssjukhuset Kvinnokliniken, Eksjö

Bristningsteamets förbättringsarbete: Feedbackutbildning: Kommunicera mer så brister kvinnorna mindre?!
Danderyds sjukhus

Från 19 till 11 procent – Att sänka andel kejsarsnitt bland förstföderskor, Robson grupp 1 + 2
Bodil Herrlin-Hedin, barnmorska, Margareta Steinwall, överläkare, Ystad BB

Från 21 till 15 procent – Att minska andelen kejsarsnitt hos förstföderskor
Region Gävleborg

Hälsosamma Scheman
Födelsecentrum Dalarna

Kulturtolkar på kvinnokliniken – en satsning på personcentrering
Elizabeth (Zab) Franklin, barnmorska, projektledare Kulturtolkar på Kvinnokliniken, Norra Älvsborgs Länssjukhus

Minska elektiva sectio utan medicinsk indikation
Åsa Borg Bjurdalen, Tove Wallström, Förlossningen, Södersjukhuset

Mobil applikation för flerspråkig kommunikation
Carolina Bergerum, Serney Bööj, Kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Lorna Bartram, Sandra Derbring, DART (Kommunikations- och dataresurscenter, Sahlgrenska universitetssjukhuset), Aarne Ranta, KrasimirAngelov, John Camilleri, Markus Forsberg, Inari Listenmaa, Digital Grammars AB, Göteborg

Projekt för förlossningsbristningar och sena besvär
Elisabeth Johansson, Ingela Mainkvist , KK och KHV Halland, Region Halland

Time out vid långdraget förlopp
Anna-Karin Ringqvist, Liselotte Bergqvist, verksamhetsutvecklare, Obsteriken Sahlgrenska universitetssjukhuset

Trygg hela vägen – före, under och efter graviditet, Från nationell satsning till hållbart förbättringsarbete
Eva Estling, nationell samordnare, Kvinnors hälsa, SKL

 

Posters
Amelmottagningen/projektet – en rättvis vård för kvinnor med erfarenhet av könsstympning
Södersjukhuset

Att våga föda vaginalt, tre steg till succé!
Karin Axell, Kerstin Wolff, Lise Jonstrup Ramos, Tove Wallström, Åsa Borg Bjurdalen, Cecilia Lind, Södersjukhuset

Bokmärke till gravida – en del i trygghetskapande inför förlossning
Södertälje förlossning/BB

Bäckenbotten i fokus
Filippa Miselli, Malin Björkström, Linn Richter, Ulrika Frisk, Karin Eriksson, Bäckenbottengruppen BB Stockholm

Bäckenbottenprojekt
Clara Björklund, Merita Lilja, Eva Deli, Amina Bouchta, Johanna Molin, Katrin Walid, Jenny-Ann Bengtsson, Lina Sjögren Edstam, BB Södertälje

Feedbackutbildning: Kommunicera mer så brister kvinnorna mindre?!
Ulrica Forsell Lindgren, Moa Mikagård, Stefanie Sedlacek, Karin Lindén, Josefin Blomquist, Emelie Fridner, Katarina Söderbäck, Monica Wiklund, Sanaa Saghir, Ann Olsson, Bristningsteamet Kvinnokliniken Danderyds sjukhus

Från idé till färdig produkt – innovation i patientnära vård
Clara Björklund, barnmorska, Södertälje förlossning/BB

Från 19 till 11 procent – att sänka andelen kejsarsnitt bland förstföderskor
Förlossningen, Lasarettet i Ystad

Mervärde med Bristningsregistret, med fokus på uppföljning och lärande
Ingela Powell, leg. barnmorska, klinikadministratör Bristningsregistret, Karolinska Universitetssjukhuset

Nu ska fler kvinnor få hjälp! Region Halland satsar ännu mer på vården kring förlossningsbristningar
Region Hallands projektgrupp för förlossningsbristningar och sena besvär

Språkhjälpmedel i utdrivningsskedet
Kärnteam bristning: Coach, Sima Nouraddini, Carina Karlsson Bergkvist, Fatima Sofri, Ida Björk, Malin Edqvist, Marie Ekborn, Susanne Ekstrand, PO Graviditet och förlossning, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 

Inbjudan till den 22 november

Vi är ett stort steg närmare målet en förbättrad och jämlik svensk förlossningsvård – de nationella satsningarna sedan 2015 har gett resultat. På landets förlossningskliniker sjuder det av förbättringsprojekt. Förbättringsidéer har tagits fram och implementerats. I höst samlar vi alla förlossningskliniker till den första nationella konferensen med förbättringsarbeten inom förlossningsvården i fokus. Syftet är att dela kunskap, lära och inspireras av varandra.

Vem kommer?
Alla landets förlossningskliniker, barnmorskor, förlossningsläkare och undersköterskor/barnsköterskor är välkomna. Programmet tas fram med representanter för förlossningsvården i Sverige.

Program

08.30

Registrering med fika

09.30

Välkomna! Introduktion och gemensam information

09.40

En trygg förlossningsvård uppnås genom goda resultat i både hårda och mjuka värden

Mia Ahlberg, ordförande, Barnmorskeförbundet Andreas Herbst, ordförande, Svensk förening för obstetrik och gynekologi

10.00

Från nationell satsning till hållbart förbättringsarbete

Eva Estling, nationell samordnare, Kvinnors hälsa, SKL

10.40

Fika

11.00

Förbättringsarbeten i den kliniska vardagen:
12 goda exempel  från förlossningsvården presenteras i två parallella spår

12.30

Lunch

13.30

Summering av förmiddagen och introduktion till eftermiddagen

13.40

Systematisering i bruken av oxytocin – kvalitetssikring eller forskning?

Janne Rossen, Department of Obstetrics and Gynecology, Sørlandet Hospital HF, Kristiansand, Norge

14.30

Postervandring och fika

15.00

Följ dina förbättringsresultat i Graviditetsregistret

Olof Stephansson, registerhållare, obstetriker, Karolinska Universitetssjukhuset Lotta Elvander, barnmorska, vårdutvecklare, BB Stockholm

15.30

Ekologiskt förbättringsarbete – ta hänsyn till historia och framtid i klinisk vardag

Helena Hvitfeldt, PhD, teamledare för QRC Coachingakademi, FoU-chef Tiohundra AB

15.50

Prisutdelning för bästa förbättringsarbete

16.00

Hur går vi vidare för att fortsätta förbättra?

16.30

Dagen avslutas

Skriv ut programmet som PDF

Presentera ditt förbättringsarbete
Vi vet att det finns många genomförda förbättringsarbeten i hela landet. Låt dina kollegor ta del av dessa. Vi söker er som vill presentera ert förbättringsarbete på en poster.

Ditt bidrag ska innehålla:

  • En tydlig rubrik som sammanfattar ämnet/postern
  • En kort sammanfattning, max två meningar
  • Bakgrund och syfte – varför och hur genomfördes arbetet (problemet)
  • Resultat/delresultat av arbetet. Maximalt 400 ord på svenska eller engelska.

 

Skicka in ditt bidrag per mejl senast den 30 september till abstracts@qrcstockholm.se


Tid och plats

Torsdag den 22 november
Kl 9.30 – 16.30
Lokal: Meetingroom, Alströmergatan 20, Stockholm


Pris

Konferensen genomförs med medel från den statliga satsningen på Kvinnors hälsa. Reducerat självkostnadspris 250 kronor (ex. moms) per deltagare.  
Du står själv för kringkostnader.


Anmälan

Länk till anmälan


Kontakt

Vill du veta mer om konferensen?
Inger Rising, QRC Stockholm
08-123 135 12

Inger Rising


Arrangör

QRC Stockholm i samarbete med Graviditetsregistret.