Boksläpp och samtal om spetspatienter

En spetspatient är en patient eller närstående som med innovativa lösningar och beteenden förändrar sitt och/eller andras välmående. Den 29 januari bjuder projektet ”Spetspatienter – en ny resurs för hälsa” in till ett möte för samtal och boksläpp av en ny rapport om projektet.

Alla som är intresserade av samskapande och delaktighet i hälso- och sjukvården är välkomna.

Projektet är ett samarbete mellan representanter för patienter, akademi, företag och vårdgivare, däribland Hans Lindqvist och Cristin Lind från QRC Stockholm. I ett kapitel i rapporten har de intervjuat patienter för att ta reda på deras drivkrafter. På så sätt har de kunnat göra en indelning av olika typer av drivkrafter som utmärker ”spetspatientighet”.

Projektet finansieras av Vinnova och drivs av Karolinska Institutet. Målet är att etablera ett diagnosoberoende kompetenscentrum som ska öka kontaktytorna mellan spetspatienter å ena sidan och andra patienter (och närstående), vård, forskning, företag å andra sidan.

Mer information

Läs mer om projektet på Dagens Patients webbplats
Se en intervju med Hans Lindqvist och Cristin Lind på QRC:s webbplats (5 min)


Tid och plats

Tisdagen den 29 januari 2019
Kl 9.00–11.30

Biomedicum 1
Karolinska Institutet
Solnavägen 9
171 65 Solna


Anmälan

Anmälan görs via

anmälningsformulär på Dagens Patients webbplats.


Kontakt

Projektkoordinator Sara Riggare