Förlossningsvården i Stockholm

QRC Coachingakademi stöttar förlossningsvården i Stockholm

QRC Coachingakademi har fått i uppdrag att under två års tid stötta förlossningsvården i Stockholms län med sitt förbättringsarbete att nå målen. Alla förlossningskliniker i Stockholm får en egen förbättringscoach från Coachingakademin, med uppdraget att medverka och ge stöd i verksamheternas förbättringsarbete. Två förbättringsteam från varje klinik träffas sex heldagar under 2017 för att lära sig mer om förbättringsmetodik och utbyta erfarenheter.

QRC Stockholm har fått medel för att stötta förlossningsvården i Stockholms läns landsting (SLL) och Region Gotland även under 2018. Läs mer här.

Läs om bakgrunden till satsningen under fliken Bakgrund till höger.