Skräddarsydda program

Coachingakademin erbjuder skräddarsydda utbildningar i förbättringsarbete inom olika organisationer och nivåer, efter behov och önskemål. Det kan exempelvis handla om utbildning i förbättringsarbete, mätningar, coachning och kvalitetsregister. Vi kan också tillhandahålla coachning för ett eller flera kliniska team eller coacha ledningsgrupper hur man styr och förbättrar vården och sin organisation utifrån kvalitetsmått i kvalitetsregister.

För mer information, kontakta Helena Hvitfeldt.