Skräddarsydda utbildningar

Coachingakademin erbjuder skräddarsydda utbildningar i förbättringsarbete inom olika organisationer och nivåer, efter behov och önskemål. Det kan exempelvis handla om utbildning i förbättringsarbete, mätningar, coachning och kvalitetsregister. Vi kan också tillhandahålla coachning för ett eller flera kliniska team eller coacha ledningsgrupper i hur man styr och förbättrar vården och organisationen utifrån kvalitetsmått i kvalitetsregister. Här kan du läsa om några av de skräddarsydda utbildningar som QRC genomfört i samarbete med verksamheter. 

För mer information, kontakta info@qrcstockholm.se.