Ledarskapsprogram

Ledningen är avgörande för ett framgångsrikt förbättringsarbete. Vi erbjuder därför ett anpassat program för chefer och ledare med koppling till den medarbetare som går utbildningen för att bli förbättringscoach och det team som denna ska coacha.

Fokus är på hur du med ledningsansvar kan skapa de bästa förutsättningarna för kvalitetsutveckling och förbättringsarbete i din verksamhet och hur kvalitetsregister kan användas som ett verktyg på alla nivåer i en organisation.

Fyra kvinnor sitter runt ett bord under en workshop. De diskuterar med varandra och på bordet finns papper och informationsmaterial. Bakom dem syns fler bord med andra deltagare.

Syfte och lärandemål

Syftet med utbildningen är att bygga kunskaper och färdigheter i hur man aktivt kan leda och skapa förutsättningar för varaktigt kliniskt förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister.

Ledarskap

Efter fullföljd kurs ska kursdeltagaren kunna

  • tillämpa chefs- och ledarskapsrollen i förbättringsarbetets process
  • etablera värdeskapande relationer och strategisk kommunikation internt och externt, som ett stöd för långsiktigt hållbart förbättringsarbete.

Förbättringsarbete

Efter fullföljd kurs ska kursdeltagaren kunna

  • visa på kunskaper om förbättringsteori och grundläggande verktyg och metoder
  • identifiera och skapa förutsättningar som bidrar till framgångsrikt och hållbart förbättringsarbete.

Kvalitetsregister och mätningar

Efter fullföljd kurs ska kursdeltagaren kunna

  • beskriva hur kvalitetsregister kan användas i strategiskt arbete kopplat till förbättringar mikro, meso- och makrosystem
  • skapa förutsättningar för att kvalitetsregistret har en given plats i kliniska förbättringsarbetet.

Anmälan

Ledarskapsprogrammet läsåret 2020/2021 är inställt. Preliminärt startar kursen nästa gång hösten 2021. Mer information kommer under våren 2021.

Frågor

Kontakta oss på info@qrcstockholm.se