Registerrepresentanter

QRC Coachingakademi erbjuder registerhållare och andra drivande personer inom kvalitetsregister stöd för att optimera kvalitetsregistret till användning i kliniskt förbättringsarbete. Vi har stor erfarenhet av att hantera frågor bland annat om hur man förbättrar visualisering av utdata och utvecklar variabler som speglar effekter av förbättringsinsatser.

Registerrepresentanter kan med fördel anmäla sig till utbildningen till förbättringscoach (15 högskolepoäng). De som hittills deltagit menar att de har fått värdefulla insikter om hur registren kan utvecklas. De har också fått en större inblick i den kliniska kontext där deras register används.

Information om kursen förbättringsarbete i hälso- och sjukvård