Kliniska team

Förbättringscoachen i utbildningsprogrammet har ett tvärprofessionellt kliniskt team med 3-8 medlemmar som engageras i det lokala förbättringsarbetet. Teamet medverkar vid två seminarier för att dela sina resultat och erfarenheter.

Teamutveckling

Teamet träffas regelbundet på arbetsplatsen – varje eller varannan vecka – och arbetar kring ett förbättringsområde som har koppling till ett kvalitetsregister. Teammötena är själva kärnan och motorn i det lokala förbättringsarbetet. Teamets arbete följer en beprövad struktur som syftar till att nå förbättrade resultat för patient och organisation. Teamet lär sig effektiva mötestekniker och tar del av en rad verktyg som är användbara i förbättringsarbetet.

Tillsammans med sin coach utvecklar teamet insikter och färdigheter i hur man förbättrar verksamheten samt skapar rutiner och arbetsprocesser som krävs för att åstadkomma ständiga förbättringar.

Röster från teammedlemmar i tidigare programomgångar

Vi har lärt oss:

 • Regelbundna teamträffar, med effektiv mötesstruktur
 • Små steg i taget – delmål
 • Motivation, att få vara delaktig
 • Förstå patientnyttan
 • Att ta tag i idéer, att våga testa och undersöka
 • Nyttan av en coach, som på ett strukturerat sätt lett in oss på rätt spår
 • Att vi blivit ett sammansvetsat, tvärprofessionellt team
 • Att vi behöver förbättra vårt registerarbete
 • Att det är viktigt med struktur i förbättringsarbetet
 • Fått verktyg att arbeta med och struktur
 • Fått till snabba förändringar
 • Att se att siffrorna vänt