QRCs Kvalitetsnätverk

Syftet med vårt Kvalitetsnätverk är att skapa och utveckla ett bestående nätverk för dig som deltagit i våra utbildningar samt alla som är intresserade av kvalitetsarbete i vården.

Inom nätverket delar vi erfarenheter och fortsätter att utvecklas efter utbildningens slut. Vi fyller på med nya kunskaper för att vidmakthålla och utveckla ett mer hållbart förbättringsarbete inom respektive verksamhet. Vi gör detta i form av seminarier, workshops, kurser och konferenser samt via en gemensam plattform där det är möjligt att diskutera, förkovra sig i mer litteratur. När du har gått vår utbildning blir du automatiskt medlem i vårt nätverk och blir inbjuden till fortsatta gemensamma aktiviteter. Du är välkommen att sprida information om medlemskap till dina kollegor.

Om du är en av våra tidigare deltagare i kursen, har gått en skräddarsydd utbildning eller har ett intresse av kvalitetsarbete, kontakta  Helena Hvitfeldt för att komma med i vårt nätverk!

Andra nätverk

Nätverk inom vårdgivarorganisationer
Om du är intresserad av att få kontakt med personer inom din vårdgivarorganisation, som har genomgått Coachingakademins utbildningsprogram – kontakta (länk till mailadress QRC)

Svenska nätverk – organisationer inom Sverige kopplade till förbättringsarbete
Jönköping Academy
Qulturum, Jönköping
Memeologen, Umeå

Internationella nätverk – internationella organisationer kopplade till förbättringsarbete
Institute for Healthcare Improvement (IHI)
The Dartmouth Institute (TDI)
Sheffield Microsystem Coaching Academy (MCA)