Eftervård, SÖS barnmorskor

Lyckat förbättringsarbete ledde till fler genomförda efterkontroller på Södermalms barnmorskemottagning.

Team: Södermalms Barnmorskor Kvalitetsregister: Graviditetsregistret

Bakgrund
I Sverige ansvarar Mödrahälsovården för efterkontrollen eller återbesök hos den barnmorskemottagning där kvinnan varit inskriven under sin graviditet. Återbesöket ska erbjudas inom 16 veckor efter förlossningen och syftar till att följa upp amning, levnadsvanor, bedöma eventuell förlossningsskada, instruera om bäckenbottenträning, samt erbjuda rådgivning om sexualitet och antikonception. År 2013 kom 78 % av de inskrivna kvinnorna på efterkontroll vid Södermalms barnmorskemottagning.

Kartläggning (”5P”) av verksamheten visade bl.a. att det saknades ett strukturerat arbetssätt att kalla kvinnorna till efterkontrollen.

Syfte och mål
Att göra efterkontrollen mer attraktiv för den nyförlösta kvinnan och därmed öka andelen kvinnor som kommer på efterkontroll till barnmorskemottagningen post partum.

Förbättringsarbetet
Ett flödesschema och besöksmodell strukturerade arbetet, så att bl.a. kvinnor med behov av tidig kontakt med barnmorskemottagningen identifierades för bokning av tid till efterkontroll. Under projektets gång fick barnmorskorna fortbildning för att förtydliga efterkontrollens syfte samt förbättra dess innehåll.

Resultat

Under projekttiden ökade antalet kvinnor som kom till efterkontrollerna från 78% till 98%.
En patientenkät visade att majoriteten av kvinnorna upplevde att de fick svar på sina frågor och flertalet skattade besöket som mycket bra. Teamet upplevde att arbetet kring efterkontrollen var mer strukturerat efter förbättringsprojektet.

”Jag upplever att jag ger en bättre information till kvinnan om att det är viktigt att hon kommer på efterkontroll”, Barnmorska, Södermalms Barnmorskemottagning

 

Södermalms barnmorskor

Klicka på bilden för full storlek.

Se filmen om projektet här.

Midwife demonstrate natural childbirth to a pregnant woman

Om du vill veta mer om detta projekt, vänligen kontakta QRC Stockholm eller förbättringscoach Hanne Fjellvang.