Eftervård, SÖS barnmorskor

På Södersjukhuset, SÖS, ledde ett lyckat förbättringsarbete till fler genomförda efterkontroller på Södermalms barnmorskemottagning.

Team: Södermalms Barnmorskor
Kvalitetsregister: Graviditetsregistret

Bakgrund

I Sverige ansvarar mödrahälsovården för efterkontrollen eller återbesök hos den barnmorskemottagning där kvinnan varit inskriven under sin graviditet. Återbesöket ska erbjudas inom 16 veckor efter förlossningen och syftar till att följa upp amning, levnadsvanor, bedöma eventuell förlossningsskada, instruera om bäckenbottenträning, samt erbjuda rådgivning om sexualitet och antikonception. År 2013 kom 78 procent av de inskrivna kvinnorna på efterkontroll vid Södermalms barnmorskemottagning.

Kartläggning (5P)

Kartläggningen av verksamheten visade bland annat att det saknades ett strukturerat arbetssätt att kalla kvinnorna till efterkontrollen.

Syfte och mål

Att göra efterkontrollen mer attraktiv för den nyförlösta kvinnan och därmed öka andelen kvinnor som kommer på efterkontroll till barnmorskemottagningen post partum.

Förbättringsarbetet

Ett flödesschema och besöksmodell strukturerade arbetet, så att bland annat kvinnor med behov av tidig kontakt med barnmorskemottagningen identifierades för bokning av tid till efterkontroll. Under projektets gång fick barnmorskorna fortbildning för att förtydliga efterkontrollens syfte samt förbättra dess innehåll.

Resultat

Under projekttiden ökade antalet kvinnor som kom till efterkontrollerna från 78 till 98 procent.
En patientenkät visade att majoriteten av kvinnorna upplevde att de fick svar på sina frågor och flertalet skattade besöket som mycket bra. Teamet upplevde att arbetet kring efterkontrollen var mer strukturerat efter förbättringsprojektet.

”Jag upplever att jag ger en bättre information till kvinnan om att det är viktigt att hon kommer på efterkontroll”, Barnmorska, Södermalms Barnmorskemottagning

 

Diagram över andel kvinnor som kom på efterkontroll 2013/14 Södermalms Barnmorskor (Graviditetsregistret). För 2013 varierar andelen mellan cirka 70 och 90 procent och för de flesta månader ligger andelen runt 80 %. 2014 varierar andelen mellan cirka 75 och 100 procent. Från juli och framåt ligger andelen alltid närmare 100 %.

Klicka på bilden för full storlek.

Film om projektet

Händer som demonstrerar hur en docka passerar med huvudet först genom en modell av ett bäcken.

Film om projektet på Ringlas webbplats

Kontakt

Om du vill veta mer om detta projekt, kontakta info@qrcstockholm eller förbättringscoach hanne.fjellvang@sodersjukhuset.se.