Posters från deltagande team

Här kan du läsa om genomförda kliniska förbättringsarbeten inom ramen för Coachingakademins utbildning. Ta del av teamens resultat, syfte, mål och bakgrund på en lättöverskådlig poster.

Poster_exempel

 

Att personalen vet hur jag mår – enklare kommunikation mellan mig och min läkare
Team: Reumatologi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 2015
Ladda ner poster här.

Barn med cancer – mindre tid på sjukhus
Team: Barncancer, Göteborg, 2015
Ladda ner poster här.

Bättre hälsa för prematurfödda barn på lång sikt
Team: Neonatalavdelningen i Umeå, 2015
Ladda ner poster här.

Dialysaccess – livlinan som ska bevaras länge
Team: Dialysmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 2015
Ladda ner poster här.

Engagemang, målmedvetenhet – förkortad respiratortid
Team: Centrala Intensivvårdsavdelningen, Akademiska Sjukhuset, 2015
Ladda ner poster här.

Förbättrad registrering ger förbättrade resultat
Team: Vårdcentralen Wisby Söder, 2015
Ladda ner poster här.

Förbättrad smärtskattning –  från patienten i livets slutskede till ett helt sjukhus
Team: Norrtälje sjukhus, 2105
Ladda ner poster här.

Kan vi öka andelen kvinnor som kommer på eftervårdsbesök efter förlossningen?
Team: Södermalms barnmorskor, 2015
Ladda ner poster här.

När bara döden återstår – mot en sjukhusövergripande palliativ process
Team: Danderyds sjukhus, 2015
Ladda ner poster här.

På väg mot förbättrad vård
Team: Praktikertjänst AB, Järvapsykiatrin Rinkeby, 2015
Ladda ner poster här.

Stroke – att förebygga nytt insjuknande
Team: Strokeenheten, Neurokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 2015
Ladda ner poster här.

Vem får komma in? Vem får stanna kvar? behandlingsstrategi för intensivvårdspatienter
Team: IVA, Södersjukhuset, 2015
Ladda ner poster här.

Ökad patientsäkerhet vid utskrivning från IVA – ett led i att minska återinläggningar inom 72 timmar
Team: Intensivvårdsavdelningen IVA B 46, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 2015
Ladda ner poster här.