Door to needle, Norrtälje sjukhus

Team: Norrtälje sjukhus
Kvalitetsregister: Riks Stroke

Bakgrund

Norrtälje Sjukhus rapporterar in olika kvalitetsmått, kvalitetsindikatorer årligen, en del av indikatorerna är kopplade till kvalitetsregister. Vid analys av 2012 års resultat kunde teamet hitta några förbättringsområden. Ett var ”door- to-needle-tiden”, vilken tas från kvalitetsregistret Riks-Stroke.

Door to needle median

Trombolysis treatment

Förbättringsarbete

Under 2013-2014 drev teamet projektet Door to Needle, i syfte att korta ned tiden för behandlingsstart vid misstänkt stroke. Forskning  visar att tidig behandligsstart är avgörande för patientens möjlighet att bli helt återställd.

Syfte och mål

Att korta ned tiden för behandlingsstart vid misstänkt stroke och att ta fram nya rutiner för trombolysbehandling.

Resultat

I slutet av projektet lyckades man att få ned Door to Needle tiden från 60 minuter till 22 minuter. En förbättring på hela 38 minuter! Teamet tog också fram en ny trombolyskedja för behandling vid stroke.

Trombolyskedjan

Ny trombolyskedja

Film om projektet

Skärmklipp

Film om projektet på Ringlas webbplats

Kontakt

Vill du veta mer om projektet? Kontakta info@qrcstockholm.se eller förbättringscoach: katarina.sjostrom@tiohundra.se