Door to needle, Norrtälje sjukhus

Door to Needle

Team: Norrtälje sjukhus Kvalitetsregister: Riks Stroke

Bakgrund: Norrtälje Sjukhus rapporterar in olika kvalitetsmått,  kvalitetsindikatorer årligen, en del av indikatorerna är kopplade till kvalitetsregister. Vid analys av 2012 års resultat kunde teamet hitta några förbättringsområden. Ett var ”door- to-needle tiden”, vilken tas från kvalitetsregistret Riks-Stroke.

Door to needle median

Trombolysis treatment

Förbättringsarbete: Under 2013-2014 drev teamet projektet Door to Needle, i syfte att korta ned tiden för behandlingsstart vid misstänkt stroke. Forskning  visar att tidig behandligstart är avgörande för patientens möjlighet att bli helt återställd.

Syfte och mål: Att korta ned tiden för behandlingsstart vid misstänkt stroke och att ta fram nya rutiner för trombolysbehandling.

Resultat: I slutet av projektet lyckades man att få ned Door to Needle tiden från 60 minuter till 22 minuter. En förbättring på hela 38 minuter! Teamet tog också fram en ny trombolyskedja för behandling vid stroke.

Trombolyskedjan

Ny trombolyskedja
Se filmen om projektet här:

Skärmklipp

Vill du veta mer om projektet? Vänligen kontakta QRC Stockholm eller förbättringscoach: Katarina Sjöström