Deltagare berättar

Här kan du läsa intervjuer och berättelser från deltagare i utbildningsprogrammet.