Intensivvård IVA Södersjukhuset

Förbättringsarbetet  på intensivvården på Södersjukhuset fick hela sjukhuset att ändra dokumentation av behandlingsbeslut.

Team: IVA Södersjukhuset Stockholm
Kvalitetsregister: Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Vårdkontext

IVA på Södersjukhuset har haft en något högre riskjusterad dödlighet än andra sjukhus i Stockholmsområdet, och också strax över riksgenomsnittet. En pilotanalys gjordes av några journaler från avlidna patienter som bland annat visade att beslut om behandlingsstrategi och eventuella behandlingsbegränsningar var dåligt dokumenterade. Det framkom att det fanns flera förbättringsområden att arbeta vidare med och ett tvärprofessionellt team anmäldes därför till QRCs utvecklingsprogram.

Syfte och mål

Övergripande mål var att förbättra möjligheterna för patienterna att få vård på rätt nivå i rätt tid genom att ställningstagande angående behandlingsstrategi genomförs kontinuerligt under hela vårdtiden på IVA.

Förbättringsarbete

Teamet har arbetat med att förbättra rutinerna för och följsamheten till beslut angående behandlingsstrategi. Förbättringsförslag var att använda en rondmall där behandlingsstrategi står med som obligatorisk punkt, att planera för regelbundna tvärprofessionella vård-konferenser tillsammans med patient eller närstående och att utse en patientansvarig sjuksköterska och undersköterska. Till förbättringsprojekt har data använts från SIR. En stor register- och journalgranskningsstudie av patienter som vårdats på IVA 2013 har utförts inom projektet.

Resultat

Resultatet visar en kraftigt förhöjd följsamhet till rondmallen, att behandlingsstrategi diskuteras dagligen, att vårdkonferenser planeras i betydligt högre utsträckning än tidigare och att de flesta patienter nu får en patientansvarig sjuksköterska och undersköterska. Teamet har även lyckats få hela Södersjukhuset att ändra dokumentation av behandlingsbeslut och troligen även möjliggöra dokumentation i ett SLL-gemensamt intensivvårdsjournalsystem.

Diagram över andel patienter där rondmallen använts. Tidsaxeln startar vecka 43 och sträcker sig till vecka 19. Mellan vecka 43 och 4 ligger andelen på mellan 0 och 60 procent och medianen är nästan 30 %. Mellan vecka 5 och 19 är andelen mellan nästan 70 och 100 % och medianen cirka 85 procent.

Diagram över andelen patienter där behandlingsbeslut tagits upp på ronden. Tidsaxeln startar vecka 44 och sträcker sig till vecka 19. Mellan vecka 44 och vecka 4 är andelen mellan strax under 20 och 30 % och medianen strax under 30 %. Mellan vecka 5 och 19 är andelen mellan 0 och 100 % och medianen nästan 60 %.

Klicka på bilderna för full storlek.

Kontakt

Vill du veta mer om projektet? Vänligen kontakta info@qrcstockholm.se eller förbättringscoach eva.joelsson-alm@sodersjukhuset.se