Goda exempel

Här kan du ta del av våra teams berättelser och resultat från genomförda förbättringsarbeten.

Door to needle
Stroketeamet på Norrtälje sjukhus minskade tiden till behandling av akut stroke med 38 minuter vilket räddat många från kroniskt lidande.

Kortare tid i respirator
På CIVA i Uppsala utfördes ett förbättringsarbete för att förkorta patienternas vårdtid i respirator och att arbeta med projekt utifrån en strukturerad metod.

Förbättrad behandlingsstrategi
Beslut om behandlingsstrategi och eventuella behandlingsbegränsningar var dåligt dokumenterade vid IVA Södersjukhuset. I och med förbättringsarbetet finns nu en rondmall där behandlingsstrategi står med som obligatorisk punkt.

 

Se kortfilmerna om dessa och fler lyckade förbättringsarbeten som gjorts inom ramen för Coachingakademin i vårt ”rum” på Ringla här.

Door_to_needle
Door to needle, Norrtälje sjukhus.

IVA_Sos
Brian Cleaver om förbättrad strategi vid IVA, Södersjukhuset.

Vill du veta mer? Kontakta QRC Stockholm.