Goda exempel

Här kan du ta del av våra teams berättelser och resultat från genomförda förbättringsarbeten.

Door to needle

Stroketeamet på Norrtälje sjukhus minskade tiden till behandling av akut stroke med 38 minuter vilket räddat många från kroniskt lidande.

Kortare tid i respirator

På CIVA i Uppsala utfördes ett förbättringsarbete för att förkorta patienternas vårdtid i respirator och att arbeta med projekt utifrån en strukturerad metod.

Förbättrad behandlingsstrategi

Beslut om behandlingsstrategi och eventuella behandlingsbegränsningar var dåligt dokumenterade vid IVA Södersjukhuset. I och med förbättringsarbetet finns nu en rondmall där behandlingsstrategi står med som obligatorisk punkt.

Filmer med goda exempel

Flera lyckade förbättringsarbeten som gjorts inom ramen för Coachingakademin presenteras i kortfilmer på Ringlas webbplats

Två kvinnor i sjukvårdskläder står upp och en tredje kvinna ligger på en brits. Runt dem finns sjukvårdsutrustning och -material.
Door to needle, Norrtälje sjukhus.


En man i sjukvårdskläder sitter vid ett konferensbord. På bordet ligger papper. Bakom honom syns två anslagstavlor, en dörr, fler stolar och ett par pallar.
Brian Cleaver om förbättrad strategi vid IVA, Södersjukhuset.