Verktygslåda

Här finns verktyg som du kan använda i ditt förbättringsarbete. Olika verktyg kan användas för de olika stegen i förbättringstrappan. 

 • Brainstorming

  Brainstorming

  Ett kreativt sätt att locka fram idéer, lösningar på problem eller svar på frågor.

  Läs mer >

  Brainstorming är en metod för att ta fram idéer, lösningar på problem eller svar på frågor som ni behöver lösa. Tanken är att ni på ett kreativt och effektivt sätt lockar fram så många idéer som möjligt, för att sedan välja en eller flera av dem att arbeta vidare med.

 • Effektiva möten

  Effektiva möten

  En mötesteknik där alla deltagare är delaktiga i mötet.

  Läs mer >

  Effektiva möten är en mötesteknik där alla deltagare är delaktiga i mötet. Med hjälp av olika mötesroller och spelregler tar alla deltagare gemensamt ansvar för mötet och blir mer handlingskraftiga.

 • Fiskbensdiagram

  Fiskbensdiagram

  En metod för att kartlägga och visualisera tänkbara orsaker till en viss effekt, ett visst utfall eller ett problem.

  Läs mer >

  Fiskbensdiagram är en metod för att kartlägga och visualisera tänkbara orsaker till en viss effekt, ett visst utfall eller ett problem. Verktyget tar vara på hela förbättringsteamets erfarenheter och kunskap och hjälper er att utforska orsakerna, se samband och identifiera förbättringsområden.

 • Flödesschema

  Flödesschema

  Ett verktyg för att visuellt beskriva en process.

  Läs mer >

  Flödesschema är ett verktyg för att visuellt beskriva en process, det vill säga de aktiviteter som en verksamhet regelbundet genomför och hur aktiviteterna hänger ihop. Ett flödesschema ger överblick över processen och kan hjälpa er att identifiera kritiska moment.

 • Hisstal

  Hisstal

  Berätta om ert förbättringsarbete på ett kärnfullt och intresseväckande sätt.

  Läs mer >

  Tänk dig att du åker hiss med någon som behöver få veta mer om ert förbättringsarbete. Du har mellan 30 och 60 sekunder på dig. Med ett hisstal är du alltid förberedd i situationer då du får ett tillfälle att snabbt berätta om ert förbättringsarbete. Och du gör det på ett sätt som väcker intresse, nyfikenhet och engagemang.

 • Kartläggning av nuläget

  Kartläggning av nuläget

  Det första steget i förbättringsarbete.

  Läs mer >

  I början av ett förbättringsarbete är det viktigt att göra en kartläggning av nuläget. Kartläggningen gör att ni i förbättringsteamet blir mer insatta i er verksamhet och hur den fungerar. Den ger er också en gemensam bild att utgå ifrån i det fortsatta arbetet.

 • Omröstning

  Omröstning

  En metod för att välja förbättringsidéer att arbeta vidare med.

  Läs mer >

  Omröstning är en metod som hjälper er att välja vilken eller vilka förbättringsidéer ni ska arbeta vidare med. Ni utgår från era förslag och låter varje person i ert förbättringsteam rösta på de idéer som de anser är bäst. På så sätt kan ni sålla bland många idéer och komma fram till en gemensam rangordning.

 • PGSA

  PGSA

  Testa er förbättringsidé i verkligheten i liten skala.

  Läs mer >

  PGSA står för Planera, Göra, Studera och Agera och är en vanlig metod för att testa förbättringsidéer. Med PGSA kan ni utveckla och förbättra er idé innan den standardiseras och bredinförs i er verksamhet.

 • Pick-graf

  Pick-graf

  En effektiv metod för att prioritera och välja bland förbättringsidéer.

  Läs mer >

  Pick-graf är en effektiv metod för att prioritera och välja bland förbättringsidéer. I metoden jämför ni förbättringsidéernas effekt, påverkan, kostnad och ansträngning.

 • SGSA

  SGSA

  En metod för att standardisera och implementera nya arbetssätt.

  Läs mer >

  SGSA står för Standardisera, Göra, Studera och Agera och är en metod för att standardisera och implementera nya arbetssätt. Metoden används efter att ni har testat och utvecklat förbättringsidéer och vill se till att behålla vinsterna från testen.

 • TO GROW

  TO GROW

  En strukturerad samtalsmodell som används inom coachning.

  Läs mer >

  TO GROW är en strukturerad samtalsmodell som används inom coachning. Modellen är ett stöd för att hitta en väg från problem till mål och handling.