Patientsamverkan

Hälso- och sjukvården håller på att förvandlas från något som görs till eller för patienter till något som görs med dem. Att skapa patientcentrerad vård blir mycket enklare om patienterna är med under arbetets gång – som bollplank, informationskälla eller inspiratör. Patienter har inte bara med sig erfarenhet om hur det är att leva med sin sjukdom utan också ofta värdefulla professionella kompetenser som kan behövas för utveckling och innovation.

Vi ser ett ökat intresse för att ha med patientens perspektiv i förbättringsarbete. Samverkan med patienten är viktig för att bidra till vårdens utveckling.

Målet för Coachingakademin är att varje team som deltar i utbildningsprogrammet ska ha med patientperspektivet på ett sätt som ger mervärde. Vi arbetar aktivt för att stödja detta, bland annat genom vår verktygslåda. Den innehåller olika metoder för att ta med patientperspektivet i förbättringsarbetet.

QRC:s verktygslåda för patientsamverkan

Information om QRC:s arbete med patientsamverkan