Mätningar

Mätningar är ett grundläggande verktyg i förbättringsarbete för att hjälpa till att besvara frågan: Hur vet vi att en förändring är en förbättring?

I förbättringsarbete behöver man kombinera ämneskunskap och förbättringskunskap i den kontext där förbättringarna ska genomföras. Kontexten för ett förbättringsteam är dess mikrosystem. När ni i teamet använder förbättringskunskap, verktyg och modeller i den miljö där ni arbetar fylls de med information från er specifika kontext. Det är så mätvärden får liv och mening.

När verktyg och modeller används för att beskriva mikrosystemets nuvarande situation behöver ni besvara frågorna: Vad har vi för utgångspunkt före förbättringsarbetet? Vad tror vi kan förbättras? och Hur vet vi om förändringen är en förbättring? Relevanta mätmetoder och mått hjälper er också att tydliggöra och visualisera för såväl er själva i förbättringsteamet som för er omgivning vad ni gör och varför.

Nolans förbättringsmodell

Nolans förbättringsmodell är ett grundläggande verktyg i förbättringsarbete.

De två delarna av Nolans förbättringsmodell: frågor och PDSA-cykeln. Beskrivs under rubriken Textbeskrivning av Nolans förbättringsmodell.
Källa: Langley, Moen, Nolan, Nolan, Norman, Provost, 2009. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance.

Textbeskrivning av Nolans förbättringsmodell

Nolans modell består av två delar. I den första delen sätter ni upp mål, bestämmer era mått och tar fram idéer. Det gör ni genom att ställa tre fundamentala frågor:

  • Vad vill vi åstadkomma? (mål)
  • Hur vet vi att en förändring är en förbättring? (mått)
  • Vilka förändringar kan leda till en förbättring? (idéer)

Den andra delen är PDSA-cykeln där ni testar era idéer. PDSA står för planera, göra, studera och agera.

Mätverket

Mätverket är ett nätverk för alla som är särskilt intresserade av hur man kan använda mätningar praktiskt för att förbättra sin verksamhet inom hälso- och sjukvården. I Mätverket diskuteras exempel på problem och utmaningar som medlemmarna skickar in. QRC erbjuder stöd till de coacher som önskar det.

Mätverket har till syfte att

  • öka kunskapen om att använda mätningar inom verksamheter
  • dela goda exempel
  • öka kunskapen om att ta fram metoder som stimulerar och engagerar till förbättringsarbete
  • levandegöra mätningar
  • göra data lättillgänglig och förståelig.

För mer information kontakta jenny.n.bjork@sll.se.