QRC:s kvalitetsnätverk

Syftet med  QRC:s kvalitetsnätverk är att skapa och utveckla ett bestående nätverk för dig som gått vår kurs Förbättringsarbete i hälso- och sjukvård eller en av våra skräddarsydda utbildningar. Alla som är intresserade av kvalitetsarbete i vården är också välkomna att delta i nätverket.

Inom nätverket delar vi erfarenheter och fortsätter att utvecklas efter utbildningens slut. Vi fyller på med nya kunskaper för att vidmakthålla och utveckla ett mer hållbart förbättringsarbete inom respektive verksamhet. Vi gör detta i form av seminarier, workshops, kurser och konferenser samt via en LinkedIn-grupp där det är möjligt att diskutera och förkovra sig i mer litteratur. När du har gått vår utbildning erbjuds du att bli medlem i nätverket, där du blir inbjuden till fortsatta gemensamma aktiviteter. Du är välkommen att sprida information om medlemskap till dina kollegor.

Gå med i nätverket

Nätverkets grupp på LinkedIn

Fyll i formuläret för att få nyhetsbrev och inbjudningar till nätverksträffar.

Andra nätverk

Nätverk inom vårdgivarorganisationer

Om du är intresserad av att få kontakt med personer i din egen verksamhet, som har gått Coachingakademins utbildningsprogram – kontakta oss på info@qrcstockholm.se.  

Svenska nätverk – organisationer inom Sverige kopplade till förbättringsarbete

Jönköping Academys webbplats
Information om Qulturum på  Region Jönköpings webbplats
Information om Memeologen på Region Västerbottens webbplats

Internationella nätverk – internationella organisationer kopplade till förbättringsarbete

Institute for Healthcare Improvements webbplats
The Dartmouth Institute, Microsystem Academys webbplats
Sheffield Microsystem Coaching Academys webbplats