QRC Coaching­akademi

Vi erbjuder ett utvecklingsprogram med fokus på att utveckla förbättringskapacitet hos alla som arbetar i vårdens frontlinje och möter patienter.

 

QRC Coachingakademi stödjer också chefer i att skapa förutsättningar för framgångsrikt förbättringsarbete i sin verksamhet.

 

Förbättringskunskap i kombination med kvalitetsregister är kärnan i programmet och vi samarbetar med The Dartmouth Institute Microsystem Academy, USA och Karolinska Institutet.

 

Se mer om hur vi arbetar i filmen. 

Behöver ni en förbättrings­coach?

Behöver er verksamhet en förbättringscoach som kan hjälpa ert team till ett strukturerat och framgångsrikt och hållbart förbättringsarbete? Kontakta gärna oss.

Medarbetare

Vill du veta mer om förbättrings­arbete?

Läs mer om våra utbildningar.

Utbildning

Önskar ni en skräddarsydd utbildning?

Vi tar fram en unik utbildning i teamcoaching och förbättringsarbete – anpassad utifrån behov, önskemål och förutsättningar i just er verksamhet.

Skräddarsydda utbildningar

QRC Kvalitets­nätverk

QRC Kvalitetsnätverk är öppet för alla som är intresserade av och jobbar med förbättringsarbete.

QRC:s kvalitetsnätverk
@

QRC Stockholm
Besök: Lindhagensgatan 98, Post: box 6909, 102 39 Stockholm
Telefon: 08-123 132 00, info@qrcstockholm.se

QRC:s medarbetare

@

QRC Coachingakademi
Besök: Lindhagensgatan 98, Post: box 6909, 102 39 Stockholm
Telefon: 08-123 132 00, info@qrcstockholm.se

Coachingakademins medarbetare