kontakt person

Skuggning

Skuggning gör det möjligt att uppleva vården från patientens eller närståendes perspektiv. Att följa – skugga – patienten genom en vårdepisod och observera miljö och händelser utifrån deras perspektiv kan öka empati och förståelse för patienten under en vårdprocess. Detta kan inspirera till utvecklingsarbete.


KATEGORI
Case
TIDSÅTGÅNG
1–4 timmar
ANTAL MEDVERKANDE
1–2 personer
SVÅRIGHETSGRAD
Lätt

MATERIAL
  • Papper
  • Penna

När ska verktyget användas?

Skuggning är en bra ”prova på”-metod för verksamheter som vill lära sig om patientens upplevelse av sina processer.

Skuggning är ett bra prova på-verktyg som kan användas när verksamheter vill veta hur patienten upplever olika vårdprocesser. Det tar kort tid att planera och utföra skuggningen och den medför inga direkta kostnader. Den kan göras på avdelningen under vanlig arbetstid av nästan vem som helst och den ger omedelbar feedback. Skuggning leder ofta till insikter som är svåra att få ifrån sitt professionella perspektiv.


Hur gör man?

  • Förbered inför skuggningen genom att välja ut en process att skugga. Identifiera och kontakta några möjliga patienter och skapa en mall för anteckningar. 
  • Utför skuggningen.
  • Tacka patienten och berätta om hur informationen användes.
  • Sammanställ observationer, bilder och förslag och presentera för resten av teamet. Diskutera observatörens insikt och reflektioner.

Utmaningar

En begränsning är att skuggningen blir en tolkning av patientens upplevelse. Det kan vara lätt att bortförklara det patienten inte tycker fungerar optimalt på grund av att man är insatt i systemets begränsningar. Därför är det ibland bäst att skuggningen görs av den minst medicinskt kunniga personen i teamet, till exempel en student, administratör eller annan patient, ibland kallat ”peers observing peers”. Metoden är begränsad till själva vårdepisoden och tar inte hänsyn till patientens upplevelse före eller efter besöket. Det kan ändå vara ett värdefullt sätt att öka erfarenheten av patientsamverkansverktyg.


 Mer information


 

MATERIAL
  • Papper
  • Penna