kontakt person

Patientnämnden

Till patientnämndens förvaltning kan patienter vända sig för att ge synpunkter om hälso- och sjukvården till exempel om ett vårdfel har skett eller om de upplever att de blivit bemötta på ett oprofessionellt sätt.


KATEGORI
TIDSÅTGÅNG
Varierad
ANTAL MEDVERKANDE
2 eller flera
SVÅRIGHETSGRAD
Lätt

När ska verktyget användas?

Det är viktigt att ta del av patienternas synpunkter om er verksamhet för att bättre förstå förbättringsbehoven. Patientnämnden har en stor kunskapsbank som kan bidra med information om patienternas synpunkter kring vad som kan förbättras på er verksamhet, råd om kvalitetsutveckling och hur det leder till ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

Om du som vårdgivare är nyfiken på att ta del av patienterna åsikter om er verksamhet, kan dessa synpunkter utgöra ett bra underlag när ni vill förbättra eller utveckla kvaliteten utifrån patienternas eller närståendes perspektiv.


Hur gör man?

  • Kontakta patientnämndens förvaltning och be om en sammanställning av patientsynpunkter och ärendebeskrivning.
  • Ta del av informationen från patientnämnden och se över hur ni på er verksamhet kan göra förändringar och förbättringar, genom att på ett systematiskt sätt tolka patienternas synpunkter, orsaken bakom deras åsikter och vad som behöver ändras i era processer så att det inte upprepas.
  • Patientnämndens bistår gärna med ytterligare information och råd i förbättringsarbetet. Ta kontakt med patientnämndens förvaltning om du behöver mer stöd.
  • Återkoppla gärna till patientnämndens förvaltning om hur ni arbetat med förbättringar utifrån patientnämndens material.
  • Dela gärna med dig av förbättringar som görs inom er verksamhet med era patienter.

Utmaningar

Ibland kan patienters synpunkter på vad som inte fungerar väcka många känslor. Det är svårt att både ge och ta kritik. Försök förstå behoven ur ett patientperspektiv och hantera synpunkterna på ett konstruktivt sätt.


Mer information

Patientnämnder finns i alla regioner och är fristående från hälso- och sjukvården.

Information om att lämna synpunkter och klagomål hos patientnämnden på Region Stockholms webbplats

Kontaktuppgifter till patientnämnder i andra regioner på Inspektionen för vård och omsorgs webbplats

Lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården (2017:372) på riksdagens webbplats


     

Denna information har tagits fram i samarbete med patientnämndens förvaltning i Stockholm.