kontakt person

Patienter i förbättringsteam

När patienter är med under utvecklings- och förbättringsarbete finns det god möjlighet att kontinuerligt byta tankar och idéer. Patienter har med sig professionella kompetenser som kompletterar teamet på oväntade sätt.


KATEGORI
Case
TIDSÅTGÅNG
Varierad
ANTAL MEDVERKANDE
Team + 2 patienter
SVÅRIGHETSGRAD
Hög

När ska verktyget användas?

När en verksamhet ska arbeta med att förbättra sina tjänster på ett systematiskt sätt är det ett bra tillfälle att ha med patienter i teamet. Det är viktigt att tänka på att detta kräver noggrann planering och personligt engagemang från teamet. Särskilt den första gången då man ofta upptäcker att flera nya rutiner måste skapas, till exempel för kommunikation. Säkerställ att ni har tid och lust samt ledningens stöd när ni testar denna metod.

Att inkludera patienter i arbetsteam skickar en stark signal att verksamheten ser patienters kunskap som värdefull. Det skapar tillfällen för professionen att utveckla personlig erfarenhet av patienter som medarbetare. Organisationer som involverar patienter och närstående i råd och arbetsteam har högre patientnöjdhet hos övriga patienter1.

I andra metoder som involverar patienter är deras roll vanligen att endast berätta om sina egna erfarenheter och behov. I denna är patienten också en likvärdig medarbetare, innovatör och utvecklare i teamet. Precis som övriga teammedlemmar arbetar patienten aktivt med att kartlägga verksamheten, ta fram och testa innovationer och sprida förbättringar genom att presentera arbetet för andra anställda. Patienterna behöver inte vara med på varje möte, om det underlättar för teamet och patienten.

Om ni arbetat med andra patientinvolveringsmetoder, som patientberättelser, patientdagböcker med mera, har ni kanske lärt känna patienter som skulle vara bra teammedlemmar.


Team som lyckas bäst med denna metod

  • Skapar aktivt en partnerskapskultur som kännetecknas av ömsesidig respekt, gemensam nyfikenhet och lärande, av öppen och tydlig kommunikation, samt av gästvänlighet, flexibilitet och tålamod.
  • Arbetar systematiskt med att rekrytera, förbereda och stödja rådgivarna.
  • Arbetar aktivt med att undvika så kallad symbolisk involvering, till exempel genom att ha minst två rådgivare, att låta sig förändras av rådgivarnas feedback och deltagande och satsar på reella förbättringar och inte bara på att ha patienter närvarande i teamet

 Mer information