kontakt person

Patientenkät

Nationell patientenkät (NPE) ger patienter möjlighet att dela med sig av deras upplevelse och synpunkter på hälso- och sjukvården. Att använda patientenkäter som ett verktyg ger ökad insikt i och kunskap om hur patienterna upplever kontakten med vården på din verksamhet.


KATEGORI
TIDSÅTGÅNG
Varierar
ANTAL MEDVERKANDE
2 – flera personer
SVÅRIGHETSGRAD
Medel

MATERIAL
 • Dator
 • E-post
 • Telefon

När ska verktyget användas?

NPE kan användas som en viktig informationskälla när du vill ta del av och förbättra vården utifrån patienters behov, synpunkter, upplevelse och erfarenheter av hälso-, och sjukvården.

Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv. De utgör underlag för att följa upp vården, göra jämförelser mellan vårdenheter och är även ett redskap för styrning och ledning.


Hur gör man?

 • Informera patienter om att fylla i enkäter
 • Var nyfiken och ta del av den data ni samlat in på er verksamhet på NPE:s webbplats.
 • Se över hur ni på er verksamhet kan göra förändringar och förbättringar, genom att på ett systematiskt sätt tolka patienternas upplevelse av vården på er verksamhet, orsaken bakom deras åsikter och vad som kan förbättras utifrån det ni observerar i era resultat.
 • NPE kan bistå med ytterligare information och råd i förbättringsarbetet. Kontakta kontaktpersonen för NPE för respektive region om du känner behov av mer stöd.
 • Dela gärna med dig av förbättringar som görs på er verksamhet med era patienter.

Utmaningar

Låga svarsfrekvenser kan göra att resultatet inte är representativt och därför inte är lämpligt som underlag för förbättringsarbete. Av den anledningen är det viktigt att titta på sin data och avgöra om resultatet går att använda. Innan enkätundersökningar görs är det viktigt att kommunicera med patienterna om varför det är viktigt att de svarar och hur ni kommer kunna använda er av resultaten.

NPE mäts en gång per år och det blir svårt att se resultat över kortare tid. Därför kan det vara viktigt för verksamheterna att mäta utöver eller mellan NPE-mätningarna.


Exempel på öppna svar som kan hämtas ut från patientenkät.se

”Läkaren på min vårdcentral har bara 15 min till sitt förfogande vid besök. Det blir hetsigt, stressigt och känns som att jag som patient besvärar med mitt besök. Var för en tid sedan på ett sjukhus för röntgen. Här var det uttalat att jag som patient var i centrum och man tog den tid som behövdes för att få fram ett klart resultat.”

Citat hämtat från patientenkäter


Exempel på data som kan hämtas ut från patientenkät.se

Gjorde vårdpersonalen dig delaktig i besluten beträande din vård/behandling?Om studenter var närvarande vid din behandling/undersökning, hade du då fått möjlighet att godkänna det i förväg?
Andel positiva svar (%)Andel positiva svar (%)
  

Resultat hämtat från patientenkäter


Mer information

Information om Nationell Patientenkät på deras webbplats

Resultat från Nationell Patientenkät på deras webbplats


 

MATERIAL
 • Dator
 • E-post
 • Telefon