kontakt person

Patientcentrerad rapport

Genom att patienten är med i överrapporteringar och vid ronder blir hen mer delaktig i sin egen vård och en tydlig medlem i sitt vårdteam.


KATEGORI
Case
TIDSÅTGÅNG
5-10 min
ANTAL MEDVERKANDE
2 + flera personer
SVÅRIGHETSGRAD
Lätt

När ska verktyget användas?

Detta är en enkel metod som används till exempel då dagpersonalen överrapporterar till kvällspersonalen.


Hur gör man?

  • Ta fram en informationsfolder för både patienter och personal om fördelarna med verktyget och hur man rent praktiskt går till väga.
  • Inför metoden på arbetsplatsen som en bas för att göra patienten delaktig i rapporteringen.
  • Bjud med patienten i överrapporteringsprocesserna som berör deras vård.
  • Informera patienten om vem som kommer att vara ansvarig under nästa pass så det blir tydligt till vem patienten kan vända sig vid behov.
  • Fråga om patienten har förstått informationen under överrapporteringen. Använd till exempel teachback. Se film om teachback på Qulturums Youtube-kanal
  • Ge patienten chans att ställa de frågor som hen upplever är viktiga.

Utmaningar

Det är inte alltid möjligt att patienten kan medverka i rapporten. Patienten kan lätt bli en åhörare av sin egen rapport och inte delaktig i den. Därför är det viktigt att inkludera patienten i samtalet.


 Mer information

Film på Youtube: Andra Ronden – personcentrerad rond på en medicinavdelning på Kungälvs sjukhus