kontakt person

Patientberättelser

Patientberättelser är ett utmärkt verktyg för att komma i kontakt med patientens verkliga händelser och känslor. De kan skapa öppenhet för förändring, främja empati och ge värdefull information om hur det är att vara patient. De kan också bli ett tillfälle att upptäcka behov och resurser hos patienter och närstående för fortsatt verksamhetsförbättring.


KATEGORI
Case
TIDSÅTGÅNG
3 timmar
ANTAL MEDVERKANDE
3 + flera personer
SVÅRIGHETSGRAD
Lätt

MATERIAL
  • Dator
  • Papper
  • Penna

När ska verktyget användas?

Patientberättelser används för att bättre förstå hur det är för patienten att leva med en sjukdom. Det blir möjligt att få inblick i deras utmaningar, behov och resurser. Verktyget fungerar särskilt bra i början av ett förbättringsarbete, som ett sätt att kartlägga förbättringsbehoven. Berättelserna är inte representativa för en hel population, men tillsammans kan flera berättelser ge djupa insikter som inte kan fås via andra metoder, till exempel genom enkäter.


Hur gör man?

  • Bjud in patienten genom att beskriva varför ni är intresserade av att lära från hen. Det är bra för patienten att ha några frågor att fundera på i förväg, som till exempel: Berätta om ditt liv innan du fick dina första symptom. Hur ser din vardag ut idag? Vad har hjälpt dig? 
  • Berättelsen kan också utföras som en dialog eller intervju, där du ställer frågor till patienten och hjälper till att skapa en bra stämning. Du kan också bjuda in två patienter för att det ska kännas tryggare för dem båda, men det är bäst att fråga först.
  • Be alla i teamet att vara generösa och aktiva lyssnare.
  • Reflektera både personligen och som team efteråt: Vad lärde du dig? Vad förvånade dig? Hur stämmer denna berättelse med de du har hört tidigare? Vad var svårt att höra? Vad vill du göra med det som du har lärt dig? Vilka berättelser vill du som vårdgivare dela?

Utmaningar

Berättelser är kraftfulla och kan väcka starka känslor hos berättaren eller åhörarna. Därför ska patienten förberedas och bemötas med omsorg. Bjud in någon som har haft tid att reflektera över sin situation.


Exempel på skrivna patientberättelser


 Mer information

Presentationen See it My Way (pdf) av Theresa Hegarty, ansvarig för patientupplevelser på Royal United Hospital Bath 


Hur man berättar sin historia för ett förbättringsteam: Tips för berättare


 

MATERIAL
  • Dator
  • Papper
  • Penna