kontakt person

Kär och galen

”Vad älskar du och vad gör dig galen när du är hos oss?” Med detta lekfulla verktyg får du insikt i era patienters tankar och känslor om er verksamhet.

 


KATEGORI
TIDSÅTGÅNG
Cirka 30 minuter + sammanställning
ANTAL MEDVERKANDE
1-2 personer + patienter
SVÅRIGHETSGRAD
Lätt

MATERIAL
 • Blädderblock
 • Papper
 • Penna
 • Post-it lappar

När ska verktyget användas?

Syftet med att lekfullt fråga patienter vad som gör dem ”kära och galna” på vården är att få igång en öppen, tillåtande dialog med hög energi. Verktyget funkar bra som uppvärmning på en workshop eller i en fokusgrupp, som underlag till en patientintervju eller helt enkelt för att sätta igång en diskussion.

Eftersom resultaten av övningen ofta är extrema och ibland innebär starka åsikter behöver verktyget oftast kompletteras med strukturerade metoder som patientintervju eller enkäter.


Hur gör man?

Planera

 • Välj hur frågan ska användas, till exempel uppvärmningsövning, patientintervju eller annat.
 • Anpassa frågan till din situation. Testa den gärna på ett par kollegor för att stämma av att den har en lekfull ton.

Utföra

 • Skapa en öppen stämning i dina inledande kommentarer. Bjud gärna på några exempel som visar deltagarna att alla svar är ok.
 • Håll ett hög tempo och bejaka alla svar utan att gå i försvar.
 • Ta in och var stolta över det patienterna är glada och nöjda över!
 • Var inte rädd att ställa uppföljningsfrågor, ”Varför tycker du så mycket om just det?”, men försök att inte tappa stämningen.
 • Ställ gärna en direkt fråga om det är något särskilt du är nyfiken på att få veta.
 • Dokumentera allas kommentarer och bekräfta därefter att du har skrivit rätt. Det är bra att ha en person som faciliterar övningen och en som fångar upp svaren på ett blädderblock.

Följa upp

 • Reflektera över feedbacken med de andra som var med.
 • Återkoppla om möjligt positiv feedback till individer.
 • Ta hjälp av det patienterna lyft fram att de inte är nöjda med, det kan användas till att förändra och förbättra.

Utmaningar

Om patienterna inte känner sig trygga med att lämna negativ feedback till personalen, kan det vara svårt att få värdefull information. Det kan vara lättare att ha en annan patient som faciliterar övningen.


Citat från andra som använt verktyget Kär och galen:

”Kär och galen-verktyget är en enkel och intuitivt sätt att få reda på våra styrkor och svagheter i vården.”

”Jag har använt verktyget Kär och galen för att det är ett lätt sätt att få väldigt tydligt starka upplevelser av vad man älskar och vad som gör en galen.”

 

kar_galen_1
Exempel från en workshop där frågeställningen var
”När du tänker på kvalitetsregister, vad gör dig glad och vad gör dig frustrerad?”.

 

kar_galen_2

Exempel från en annan workshop där frågeställningen var
”Vad älskar du med applikationer, vad gör dig galen på applikationer?”.


 

MATERIAL
 • Blädderblock
 • Papper
 • Penna
 • Post-it lappar