kontakt person

Kameradagbok

”En bild säger mer än tusen ord”, särskilt om patientens erfarenhet och upplevelse.”
Genom att be patienter eller närstående ta bilder när de är i vården eller i sin vardag och sedan beskriva vad bilder betyder för dem, kan man få en djupare insyn i deras perspektiv.


KATEGORI
Case
TIDSÅTGÅNG
2 + 3 timmar Förberedelse + planering/utvärdering
ANTAL MEDVERKANDE
3 + flera personer
SVÅRIGHETSGRAD
Lätt

MATERIAL
 • Kamera
 • Projektor
 • Skrivare
 • Smartphone

När ska verktyget användas?

Kameradagbok är en effektiv och enkel metod att använda i början av en förbättringsprocess för att se världen och vården ur patientens ögon.


Hur gör man?

 • Formulera en fråga som ger patienten ett fokus utan att styra alltför mycket.
 • Berätta vad bilderna ska användas till, vad man får/inte får fotografera, hur många bilder ni letar efter (1–3 brukar fungera bra) samt hur bilderna och tillhörande text ska skickas in.
 • Gå ett steg djupare: be patienterna presentera sina bilder för varandra och teamet. Tänk på att skapa ett format som låter alla att komma till tals.
 • Lyssna med nyfikenhet och tacka personligt.
 • Be om lov om du vill använda bilderna i andra sammanhang.

Utmaningar

 • Hur är det att vara här idag?
 • Vad betyder hälsa för dig?
 • Hur det är för dig att leva med den här diagnosen?
 • Hur kändes det när du kom till kliniken för första gången?
 • Vad önskar du att vi visste om dig?
 • Berätta i bilder om en typisk dag.

Ett ställ fullt med papper och broschyrer. Till vänster om stället står ett skåp.”För mig fångar den här bilden hur svårt det är att få aktuell information om min diagnos.”

 


 

MATERIAL
 • Kamera
 • Projektor
 • Skrivare
 • Smartphone