kontakt person

Kameradagbok

”En bild säger mer än tusen ord”, särskilt om patientens erfarenhet och upplevelse.”
Genom att be patienter eller närstående ta bilder när de är i vården eller i sin vardag och sedan beskriva vad bilder betyder för dem, kan man få en djupare insyn i deras perspektiv.


KATEGORI
Case
TIDSÅTGÅNG
2 + 3 timmar Förberedelse + planering/utvärdering
ANTAL MEDVERKANDE
3 + flera personer
SVÅRIGHETSGRAD
Lätt

MATERIAL
 • Kamera
 • Projektor
 • Skrivare
 • Smartphone

När ska verktyget användas?

Kameradagbok är en effektiv och enkel metod att använda i början av en förbättringsprocess för att se världen och vården ur patientens ögon.


Hur gör man?

 • …Formulera en fråga som ger patienten ett fokus utan att styra alltför mycket.
 • Berätta vad bilderna ska användas till, vad man får/inte får fotografera, hur många bilder ni letar efter (1–3 brukar fungera bra) samt hur bilderna och tillhörande text ska skickas in.
 • Gå ett steg djupare: be patienterna presentera sina bilder för varandra och teamet. Tänk på att skapa ett format som låter alla att komma till tals.
 • Lyssna med nyfikenhet och tacka personligt.…
 • Be om lov om du vill använda bilderna i andra sammanhang.

Utmaningar

 • Hur är det att vara här idag?
 • Vad betyder hälsa för dig?
 • Hur det är för dig att leva med den här diagnosen?
 • Hur kändes det när du kom till kliniken för första gången?
 • Vad önskar du att vi visste om dig?
 • Berätta i bilder om en typisk dag.

Aktuell information”För mig fångar den här bilden hur svårt det är att få aktuell information om min diagnos.”

 


MATERIAL
 • Kamera
 • Projektor
 • Skrivare
 • Smartphone