kontakt person

Förslagslåda

Förslagslådan är ett enkelt sätt att samla in patienters synpunkter och idéer om vården eller vårdverksamheten. Förslagen kan användas på ett konstruktivt sätt för att förbättra.


KATEGORI
Case
TIDSÅTGÅNG
1 timme
ANTAL MEDVERKANDE
1 + flera personer
SVÅRIGHETSGRAD
Lätt

MATERIAL
 • Dator
 • Låda
 • Papper
 • Penna

När ska verktyget användas?

En förslagslåda på en verksamhet eller i en organisation är ett enkelt sätt att samla in förslag från patienterna. Förslagen kan ge en god inblick i patienternas åsikter och synpunkter. De kan användas för att göra förbättringar och förändringar.


Hur gör man?

 • Sätt samman ett team som jobbar kring förslagslådan. 
 • Sätt upp en förslagslåda på avdelningen eller skapa en låda online med mejlfunktion.
 • Informera patienterna om lådan och om syftet med den. 
 • Följ upp förslagen på ett systematiskt sätt och skapa idéer för hur ni kan göra en förändring eller förbättring. 
 • Ge regelbunden återkoppling till patienterna.

Utmaningar

Förslagslådan kan vara ett bra komplement till andra verktyg, men den ger sällan en komplett bild av patientens perspektiv. En utmaning kan vara att förslagslådan glöms bort om det inte finns någon som är ansvarig för den eller på grund av att patienterna inte fått information om vad den är till för. En annan utmaning kan vara att patienterna inte får återkoppling och tappar intresset.


Mer information


 

MATERIAL
 • Dator
 • Låda
 • Papper
 • Penna